Đường Tình Đôi Ngã

Đường Tình Đôi Ngã

Lời bài hát Đường Tình Đôi Ngã

Đóng góp bởi

Thôi em hãy đi về
Vĩnh biệt kể từ đây.
Còn luyến lưu làm chi
Còn vấn vương làm gì.
Ai thật lòng yêu ai
Đến bây giờ mình đã biết.
Chuyện tình đôi ta
Em hãy xem là huyền thoại.
Anh đừng giận em
Kìa dĩ vãng mùa thương
Vẫn đẹp như giấc mơ.
Trên trời bao ánh sao
Tình ta bấy nhiêu kỷ niệm.
Nào ngờ hôm nay
Định mệnh chia rẽ đôi ta.
Em biết làm sao hơn.
Mùi tóc...
Làn môi và thư tình
Anh xin gửi lại em.
Và tất cả cuộc vui
Anh cũng xin trả lại em
Dù mai em theo chồng
Đời đời em vẫn nhớ
Mãi mối tình đầu tiên.
Thôi em hãy đi về
Khóc chỉ làm buồn thêm.
Trời đã khuya từ lâu
Càng vắng đêm tạ từ.
Mai này thuyền hoa vui
Đón em về cùng bến khác
Đường tình đôi ta
Hai hướng đi buồn thật buồn.
Anh hiểu dùm em
Nào ước muốn giàu sang
Bởi tình duyên trái ngang
Em vì chữ hiếu nên đành
Câm nín cho đẹp lòng
Chuyện tình đôi ta
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
Thôi vĩnh biệt thiên thu.
Mùi tóc...
Làn môi và thư tình
Anh xin gửi lại em.
Và tất cả cuộc vui
Anh cũng xin trả lại em
Dù mai em theo chồng
Đời đời em vẫn nhớ
Mãi mối tình đầu tiên.
Thôi em hãy đi về
Khóc chỉ làm buồn thêm.
Trời đã khuya từ lâu
Càng vắng đêm tạ từ.
Mai này thuyền hoa vui
Đón em về cùng bến khác
Đường đời đôi ta
Hai hướng đi buồn thật buồn.
Anh hiểu dùm em
Nào ước muốn giàu sang
Bởi tình duyên trái ngang
Em vì chữ hiếu nên đành
Câm nín cho đẹp lòng
Chuyện tình đôi ta
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
Thôi vĩnh biệt thiên thu.
Chuyện tình đôi ta
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
Thôi vĩnh biệt thiên thu.
Chuyện tình đôi ta
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay
Thôi vĩnh biệt thiên thu.