Vấp Ngã Lại Đứng Lên

Vấp Ngã Lại Đứng Lên

Lời bài hát Vấp Ngã Lại Đứng Lên

Đóng góp bởi

Bao nhiêu năm rồi buồn phiền âu lo
Chỉ muốn bỏ đi thật xa
Để lại đằng sau
Đam mê cùng những khát khao
Nhưng ngay bây giờ
Lòng chợt hừng hực cháy
Nhiệt huyết cuốn lên từ đấy
Bắt đầu từ đây tôi sẽ đổi thay
Đam mê trong tôi sẽ lớn từng ngày
Giấc mơ không còn xa vời
Đớn đau không thể ngăn được
Bước chân
Ngại chi khó khăn
Và rồi tôi sẽ vượt lên
Biết rằng gian nan
Nhưng con tim ta sẽ không màng
Biết sẽ vấp ngã
Vì rằng cuộc đời không như là
Bức tranh ngày thơ
Chúng ta thường mơ
Sẽ còn đọng lại trong trí nhớ
Cố gắng cố gắng cố gắng từng ngày
Try try try try oh my babe
Vấp ngã vấp ngã vấp ngã
Tôi sẽ lại đứng lên
Bao nhiêu năm rồi buồn phiền âu lo
Chỉ muốn bỏ đi thật xa
Để lại đằng sau
Đam mê cùng những khát khao
Nhưng ngay bây giờ
Lòng chợt hừng hực cháy
Nhiệt huyết cuốn lên từ đấy
Bắt đầu từ đây tôi sẽ đổi thay
Đam mê trong tôi sẽ lớn từng ngày
Giấc mơ không còn xa vời
Đớn đau không thể ngăn được
Bước chân
Ngại chi khó khăn
Và rồi tôi sẽ vượt lên
Biết rằng gian nan
Nhưng con tim ta sẽ không màng
Biết sẽ vấp ngã
Vì rằng cuộc đời không như là
Bức tranh ngày thơ
Chúng ta thường mơ
Sẽ còn đọng lại trong trí nhớ
Cố gắng cố gắng cố gắng từng ngày
Try try try try oh my babe
Vấp ngã vấp ngã vấp ngã
Tôi sẽ lại đứng lên
Dù rằng đường xa
Vẫn khó những khó khăn vượt qua
Và rồi ngày mai
Tôi đi và tôi vấp ngã
Giữa bao lo toan đắn đo trong đời
Thì rằng niềm tin vẫn luôn trong tôi
Biết rằng gian nan
Nhưng con tim ta sẽ không màng
Biết sẽ vấp ngã
Vì rằng cuộc đời không như là
Bức tranh ngày thơ
Chúng ta thường mơ
Sẽ còn đọng lại trong trí nhớ
Cố gắng cố gắng cố gắng từng ngày
Try try try try oh my babe
Vấp ngã vấp ngã vấp ngã
Tôi sẽ lại đứng lên