Lối Sống Sai Lầm

Lối Sống Sai Lầm

Lời bài hát Lối Sống Sai Lầm

Đóng góp bởi

Hãy quay về đi người ơi
Chần chờ chi nữa em hỡi
Sống trong dối trá có chi mà vui
Có khi nào em nhận ra
Đường đời em đã sai lối
Đi tìm lối sống phù du
Nào em có hay biết
Những đêm chìm trong cuồng say
Em còn đâu là em
đắm trong vực sâu trần gian
Lời ong bướm gian dối
đã đưa đời em về đâu
Đời em đã hoen ố ngày tháng xa hoa
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Có bao lâu thời gian
Chôn vùi tuổi xanh
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Ngày mai sẽ cho em ước mơ
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Hãy nuôi bao niềm tin
đang chờ đón em
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Đời đem đến biết bao nhiêu niềm vui
Hãy quay về đi người ơi
Chần chờ chi nữa em hỡi
Sống trong dối trá có chi mà vui
Có khi nào em nhận ra
Đường đời em đã sai lối
Đi tìm lối sống phù du
Nào em có hay biết
Những đêm chìm trong cuồng say
Em còn đâu là em
đắm trong vực sâu trần gian
Lời ong bướm gian dối
đã đưa đời em về đâu
Đời em đã hoen ố ngày tháng xa hoa
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Có bao lâu thời gian
Chôn vùi tuổi xanh
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Ngày mai sẽ cho em ước mơ
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Hãy nuôi bao niềm tin
đang chờ đón em
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Đời đem đến biết bao nhiêu niềm vui
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Có bao lâu thời gian
Chôn vùi tuổi xanh
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Ngày mai sẽ cho em ước mơ
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Hãy nuôi bao niềm tin
đang chờ đón em
Hãy quên đi người ơi
Hãy quay về người ơi
Đời đem đến biết bao nhiêu niềm vui
Đời đem đến biết bao nhiêu niềm vui