Làm Gì Để Quay Trở Lại

Làm Gì Để Quay Trở Lại

Xem MV bài hát

Lời bài hát Làm Gì Để Quay Trở Lại

Đóng góp bởi

Anh đã sống những ngày qua
Cô đơn với nhớ mong
Với những nỗi hối hận
Anh đã nghĩ đến tình yêu
Nghĩ đến những tháng ngày
Và nghĩ đến em
Còn chính lúc này
Một mình nhìn đêm đen
Và những kỷ niệm ùa về
Dày vò con tim anh
Người biết không người
Anh chỉ mong mình đừng xa cách
Sẽ vẫn như xưa
Làm gì để quay trở lại
Chỉ vì anh không suy nghĩ
Khi vui nói ra đôi lời
đến lúc anh chợt hiểu ra
Thì điều ấy đã
Làm em tổn thương
Rồi thì mọi chuyện lâu nay
Em xem như mây thoáng bay
Và nói chia tay
Khi anh chưa kịp
Giải thích điều gì
Chẳng lẽ biết bao ngày qua
Không thể khiến em thứ tha
Phải chăng tình yêu trong em
Chưa đủ lớn như trong anh
Và không có em ở bên
Anh vẫn sống tiếp đấy thôi
Nhưng chỉ là đối với anh
Giờ chẳng còn ý nghĩa nữa rồi
Xin anh hãy để anh sửa sai
Cho anh chuộc lỗi lầm
Cho anh được quay lại
Vì anh muốn đến bên em
Anh muốn những ngón tay
Lại đan vào nhau người hỡi
Còn chính lúc này
Một mình nhìn đêm đen
Và những kỷ niệm ùa về
Dày vò con tim anh
Người biết không người
Anh chỉ mong mình đừng xa cách
Sẽ vẫn như xưa
Làm gì để quay trở lại
Chỉ vì anh không suy nghĩ
Khi vui nói ra đôi lời
đến lúc anh chợt hiểu ra
Thì điều ấy đã
Làm em tổn thương
Rồi thì mọi chuyện lâu nay
Em xem như mây thoáng bay
Và nói chia tay
Khi anh chưa kịp
Giải thích điều gì
Chẳng lẽ biết bao ngày qua
Không thể khiến em thứ tha
Phải chăng tình yêu trong em
Chưa đủ lớn như trong anh
Và không có em ở bên
Anh vẫn sống tiếp đấy thôi
Nhưng chỉ là đối với anh
Giờ chẳng còn ý nghĩa nữa rồi
Còn chính lúc này
Một mình nhìn đêm đen
Và những kỷ niệm ùa về
Dày vò con tim anh
Người biết không người
Anh chỉ mong mình đừng xa cách
Sẽ vẫn như xưa
Làm gì để quay trở lại