Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

Lời bài hát Trái Đất Này Là Của Chúng Mình

Đóng góp bởi

Bồ câu ơi
Tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi
Cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Cùng bay nào
Cho trái đất quay ...
Trái đất này
Là của chúng mình
Quả bóng xanh
Bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi
Tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi
Cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Trái đất này
Là của chúng mình
Vàng trắng đen
Tuy khác màu da
Bạn yêu ơi
Chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm
Nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào
Cũng quý cũng thơm
Màu da nào
Cũng quý cũng thơm
Trái đất này
Là của chúng mình
Cùng xiết tay
Môi thắm cười xinh
Bình minh ơi
Khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan
Đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này
Là của chúng ta
Hành tinh này
Là của chúng ta
Trái đất này
Là của chúng mình
Quả bóng xanh
Bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi
Tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi
Cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Cùng bay nào
Cho trái đất quay
Trái đất này
Là của chúng mình
Vàng trắng đen
Tuy khác màu da
Bạn yêu ơi
Chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm
Nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào
Cũng quý cũng thơm
Màu da nào
Cũng quý cũng thơm
Trái đất này
Là của chúng mình
Cùng xiết tay
Môi thắm cười xinh
Bình minh ơi
Khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan
Đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này
Là của chúng ta
Hành tinh này
Là của chúng ta
Hành tinh này
Là của chúng ta
Hành tinh này
Là của chúng ta