Nhong Nhong Nhong

Nhong Nhong Nhong

Lời bài hát Nhong Nhong Nhong

Đóng góp bởi

Lộc cà Lộc cà Lộc
Lộc cà Nhong Nhong Nhong
Lộc cà Lộc cà Lộc
Lộc cà Nhong Nhong Nhong
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi trên lưng
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con vui thỏa tiếng cười
Nhong Nhong Nhong
Ngựa Cha mệt quá
Con không biết con nói ngựa phi
Nhong Nhong Nhong
Ngựa phi tận cùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng
Vui thật vui con cười ròn rã,
Ngựa Cha ngã bốn võ lăn quay,
Con chạy ngay chạy đi hỏi Mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ,
Mà con hãy thỏ thẽ bên tai,
Con thương Cha,
Con ngoan thật nhiều,
Ngựa Cha lại cõng con nhong nhong
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con khôn lớn con ơi,
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời
Lộc cà Lộc cà Lộc
Lộc cà Nhong Nhong Nhong
Lộc cà Lộc cà Lộc
Lộc cà Nhong Nhong Nhong
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con lên cưỡi trên lưng
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con vui thỏa tiếng cười
Nhong Nhong Nhong
Ngựa Cha mệt quá
Con không biết con nói ngựa phi
Nhong Nhong Nhong
Ngựa phi tận cùng
Hai cha con cùng ngã lăn đùng
Vui thật vui con cười ròn rã,
Ngựa Cha ngã bốn võ lăn quay,
Con chạy ngay chạy đi hỏi Mẹ
Tìm ở đâu có cỏ bồ đề.
Mẹ bảo con đừng đi tìm cỏ,
Mà con hãy thỏ thẻ bên tai,
Con thương Cha,
Con ngoan thật nhiều,
Ngựa Cha lại cõng con nhong nhong
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi,
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Mong cho con khôn lớn con ơi,
Nhong Nhong Nhong
Cha làm con ngựa
Để cho con nương tựa suốt đời
Lộc cà Lộc cà Lộc
Lộc cà Nhong Nhong Nhong
Lộc cà Lộc cà Lộc