Em Bé Khỏe Em Bé Ngoan

Em Bé Khỏe Em Bé Ngoan

Lời bài hát Em Bé Khỏe Em Bé Ngoan

Đóng góp bởi

Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
Em bé khỏe em bé ngoan
Em ca hát làm vui cả nhà
Em ăn ngon
Ngon thật là ngon
Em ngủ ngon
Ai cũng phát thèm
Em học hành
Cũng chăm ngoan lắm
Em đúng là
Bé khỏe bé ngoan
Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
Em bé khỏe em bé ngoan
Em ca hát làm vui cả nhà
Em ăn ngon
Ngon thật là ngon
Em ngủ ngon
Ai cũng phát thèm
Em học hành
Cũng chăm ngoan lắm
Em đúng là
Bé khỏe bé ngoan
Em bé khỏe em bé ngoan
Chỉ mong sao em lớn nhanh từng ngày
Em bé khỏe em bé ngoan
Em ca hát làm vui cả nhà
Em ăn ngon
Ngon thật là ngon
Em ngủ ngon
Ai cũng phát thèm
Em học hành
Cũng chăm ngoan lắm
Em đúng là
Bé khỏe bé ngoan