Tình Thắm Duyên Quê

Tình Thắm Duyên Quê

Lời bài hát Tình Thắm Duyên Quê

Đóng góp bởi

Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh
Ngọt ngào dâng hương mái tóc xanh
Những tình mặm mà
Là những tình đơn sơ
Quê tôi vẫn đẹp đẹp
Mấy tình ngây thơ
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca
Người làng quê yêu bông lúa thiết tha
Những mẹ già ngồi
Chom che lụa xóm dưới
Rung rung môi cười như
Thuở còn đôi mươi
Em ơi khoan hò khoan
Trên sông con đò ngang
Khoan ơi khoan hò
Em về chăm lo
Việc nhà thắm lúa
Vun vườn cà liếp dứa
Em ơi khoan hò khoan
Lúa chín tô mồ hôi
Bao ê chề tới mùa đơm bông
Khơi ngàn lối sống
Gặt nhanh ta gánh về
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai
Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi
Đêm quê rộn ràng
Bao tiếng chày buông lơi
Hàng dừa cao nghiêng
Mơ soi bóng sông
Mộng ngày mai
Say sưa những ước mong
Gái miền sông Hương
Hẹn trai miền Cửu Long
Hai ta ước thề
Xây thắm tình duyên quê
Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh
Ngọt ngào dâng hương mái tóc xanh
Những tình mặm mà
Là những tình đơn sơ
Quê tôi vẫn đẹp đẹp
Mấy tình ngây thơ
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca
Người làng quê yêu bông lúa thiết tha
Những mẹ già ngồi
Chom che lụa xóm dưới
Rung rung môi cười như
Thuở còn đôi mươi
Em ơi khoan hò khoan
Trên sông con đò ngang
Khoan ơi khoan hò
Em về chăm lo
Việc nhà thắm lúa
Vun vườn cà liếp dứa
Em ơi khoan hò khoan
Lúa chín tô mồ hôi
Bao ê chề tới mùa đơm bông
Khơi ngàn lối sống
Gặt nhanh ta gánh về
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai
Hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngà lả lơi
Đêm quê rộn ràng
Bao tiếng chày buông lơi
Hàng dừa cao nghiêng
Mơ soi bóng sông
Mộng ngày mai
Say sưa những ước mong
Gái miền sông Hương
Hẹn trai miền Cửu Long
Hai ta ước thề
Xây thắm tình duyên quê
Gái miền sông Hương
Hẹn trai miền Cửu Long
Hai ta ước thề
Xây thắm tình duyên quê
Gái miền sông Hương
Hẹn trai miền Cửu Long
Hai ta ước thề
Xây thắm tình duyên quê