Mấy Nhịp Cầu Tre

Mấy Nhịp Cầu Tre

Lời bài hát Mấy Nhịp Cầu Tre

Đóng góp bởi

Làng tôi
Nghe đu đưa
Mấy nhịp cầu tre
Làng bên
Băng qua kinh
Nối tình miền quê
Buồn vui
Dân trong làng
Ra nghỉ trưa hè
Lặng mà nghe
Ai hát đêm về.
Hỏi rằng...
Ai không yêu
Mấy nhịp cầu tre
Lặng nghe
Ai ca trong
Nắng chiều vàng hoe
Cầu tre
Bao trưa hè
Vui một câu vè
Để lòng ai
Quên hết não.. nề.
Ai đem
Bắt nhịp cầu tre
Cho chàng
Là chàng làng bên ấy
Thương em
Là em ở bên này
ờ ơ ớ ớ ờ hơ...
Cầu tre
Tích tịch tình tang
Cầu tre
Tang tịch tình tình
Rằng nhớ ở đây
Thương nhau
Mà thương.. nhau
Cởi áo...
Cho nhau
Về nhà mẹ hỏi
Qua cầu
Qua cầu
Thưa
Rằng thưa
Rằng thưa
Qua cầu... gió bay...
Ai đem
Bắt nhịp cầu tre
Cho chàng
Là chàng làng bên ấy
Thương em
Là em ở bên này
ờ ơ ớ ớ ờ hơ...
Cầu tre
Tích tịch tình tang
Cầu tre
Tang tịch tình tình
Rằng nhớ ở đây
Thương nhau
Mà thương.. nhau
Cởi áo...
Cho nhau
Về nhà mẹ hỏi
Qua cầu
Qua cầu
Thưa
Rằng thưa
Rằng thưa
Qua cầu... gió bay...
Nhờ ai
Em tôi qua
Lấy chồng làng bên
Nhờ ai
Ai đem ngô lúa
Về ngoài hiên
Cầu.. ơi...
Ai đem tình
Gieo trải khắp miền
Lòng cầu như
Đôi cánh chim hiền
Chiều nay
Trăng trong thanh
Nhớ nhiệp cầu duyên
Cầu ơi
Ai đâu quên
Những chiều thần tiên
Lòng mong
Mai cho dù
Sông cạn đá mòn
Thì cầu kia
Muôn kiếp vẫn còn...
Thì cầu kia
Muôn kiếp vẫn còn...
Thì cầu kia
Muôn kiếp....
Vẫn còn...