Thề Non Hẹn Biển

Thề Non Hẹn Biển

Lời bài hát Thề Non Hẹn Biển

Đóng góp bởi

Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn
Nhưng lấy gì để minh chứng con tim
Anh hứa đi anh hứa với em một lời
Dù chỉ một lời để em vững lòng hơn
Em chớ lo chi
Trái tim anh luôn một lòng
Không bao giờ lại đổi trắng thay đen
Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời
Trọn một đời
Mình bên nhau mãi không rời
Ôi bao lời đầu môi
Vẫn luôn thường gian dối
Có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò
Anh xin thề
Cùng non ngàn cùng biển khơi
Không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi
Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo
Em chẳng sợ điều gian khổ gieo neo
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà
Hai chúng ta đã yêu nhau nồng nàn
Nhưng lấy gì để minh chứng con tim
Anh hứa đi anh hứa với em một lời
Dù chỉ một lời để em vững lòng hơn
Em chớ lo chi
Trái tim anh luôn một lòng
Không bao giờ lại đổi trắng thay đen
Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời
Trọn một đời
Mình bên nhau mãi không rời
Ôi bao lời đầu môi
Vẫn luôn thường gian dối
Có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò
Anh xin thề
Cùng non ngàn cùng biển khơi
Không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi
Hai chúng ta dẫu cho nay còn nghèo
Em chẳng sợ điều gian khổ gieo neo
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà
Anh ước mong sao
Chúng ta luôn thuận hòa
Dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà