Sầu Riêng Năm Nay Được Quá Em Ơi!

Sầu Riêng Năm Nay Được Quá Em Ơi!

Lời bài hát Sầu Riêng Năm Nay Được Quá Em Ơi!

Đóng góp bởi

Sầu Riêng năm nay làm đẹp giàu quê hương, Bà con nông dân khắp nơi nơi mừng vui, Anh Tư nhà bên nhiều mảnh vườn sai trái, Cô Ba làng trên nay cũng thắng lớn Sầu Riêng. Sầu Riêng năm nay được mùa hơn bao năm qua, Người dân quê tôikhắp nơi vui rộn ràng, Anh Hai nhà bên mừng tiền vô hết khó Cô Năm làng trên nay cũng sắp phát tài to. Được mùa lại được giá Sầu Riêng vui quá là vui, Được mùa lại được giá Bà con hy vọng đổi đời, Được mùa lại được giá Miền Tây bát ngát Sầu Riêng, Được mùa lại được giá Tây Nguyên cũng trúng Sầu Riêng. Sầu Riêng năm nay làm đẹp giàu quê hương, Bà con nông dân khắp nơi nơi mừng vui, Anh Tư nhà bên nhiều mảnh vườn sai trái, Cô Ba làng trên nay cũng thắng lớn Sầu Riêng. Sầu Riêng năm nay được mùa hơn bao năm qua, Người dân quê tôi khắp nơi vui rộn ràng, Anh Hai nhà bên mừng tiền vô hết khó Cô Năm làng trên nay cũng sắp phát tài to. Được mùa lại được giá Sầu Riêng vui quá là vui, Được mùa lại được giá Bà con hy vọng đổi đời, Được mùa lại được giá Miền Tây bát ngát Sầu Riêng, Được mùa lại được giá Tây Nguyên cũng trúng Sầu Riêng. Miệt vườn mình yêu dấu Sầu Riêng thơm ngát Cửu Long, Đồng hành cùng vươn tới Sầu Riêng an toàn chất lượng. Được mùa lại được giá Sầu Riêng nay đã bội thu, Đồng hành cùng vươn tới Miền Đông trúng lớn Sầu Riêng. Được mùa lại được giá Sầu Riêng nay đã bội thu, Đồng hành cùng vươn tới Miền Nam trúng lớn Sầu Riêng.