Chiếc Áo Bà Ba

Chiếc Áo Bà Ba

Lời bài hát Chiếc Áo Bà Ba

Đóng góp bởi

Chiếc áo bà ba trên
Dòng sông thăm thẳm
Thấp thoáng con xuồng
Bé nhỏ tới mong manh
Nón lá đội nghiêng
Tóc dài con nước đổ
Hậu Giang em vẫn đẹp ngàn đời
Nhớ chiếc xuồng xưa
Năm nào trên bến cũ
Thương lắm câu hò
Réo gọi khách sang sông
Áo trắng xuồng đưa
Mắt cười em khẽ gọi
Người thương em vẫn đợi vẫn chờ
Đẹp quá quê hương
Hôm nay đẹp vô ngần
Về Sóc Trăng một ngày
Khai điệu lâm thôn
Đàn én chao nghiêng
Xôn xao mùa lúa nhiều
Về bến Ninh Kiều
Thấy chàng đợi người yêu
Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm
Qua bến bắc Cần Thơ
Nhớ kỷ niệm xưa
Năm nào đêm trăng tỏ
Em gái Ninh Kiều
Tóc dài chấm lưng thon
Đất nước mình đây
Dẫu xuồng ghe bé nhỏ
Còn nghe quen
Chiến công trên dòng sông
Chiếc áo bà ba trên
Dòng sông thăm thẳm
Thấp thoáng con xuồng
Bé nhỏ tới mong manh
Nón lá đội nghiêng
Tóc dài con nước đổ
Hậu Giang em vẫn đẹp ngàn đời
Nhớ chiếc xuồng xưa
Năm nào trên bến cũ
Thương lắm câu hò
Réo gọi khách sang sông
Áo trắng xuồng đưa
Mắt cười em khẽ gọi
Người thương em vẫn đợi vẫn chờ
Đẹp quá quê hương
Hôm nay đẹp vô ngần
Về Sóc Trăng một ngày
Khai điệu lâm thôn
Đàn én chao nghiêng
Xôn xao mùa lúa nhiều
Về bến Ninh Kiều
Thấy chàng đợi người yêu
Em xinh tươi trong chiếc áo bà ba
Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm
Qua bến bắc Cần Thơ
Nhớ kỷ niệm xưa
Năm nào đêm trăng tỏ
Em gái Ninh Kiều
Tóc dài chấm lưng thon
Đất nước mình đây
Dẫu xuồng ghe bé nhỏ
Còn nghe quen
Chiến công trên dòng sông
Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng
Dẫu qua đây một lần
Nói sao cho cạn lời
Nói sao cho vừa thương
Hậu Giang ơi nước xuôi xuôi một dòng
Dẫu qua đây một lần
Nói sao cho cạn lời
Nói sao cho vừa thương