Ngựa Ô Thương Nhớ Remix

Ngựa Ô Thương Nhớ Remix

Lời bài hát Ngựa Ô Thương Nhớ Remix

Đóng góp bởi

Đêm phương Nam
Nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ
Nữa đêm bão giông
Đêm phương Nam
Nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang
Ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam
Nhìn lên mây bay khói toả
Nhìn hòn đá lăn nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Có hai người hôn nhau
Khớp khớp khớp khớp
Con ngựa ô
Ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Tiếng gió có bao chàng trai
Về nơi đồng xanh
Để anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau mãi mãi
Khớp khớp khớp khớp
Con ngựa ô
Ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Đất nước có bao bài ca
Tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng ơ hơ
Ơ hơ ơ hơ ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau suốt đời
Đêm phương Nam
Nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ
Nữa đêm bão giông
Đêm phương Nam
Nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang
Ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam
Nhìn lên mây bay khói toả
Nhìn hòn đá lăn nghiêng nghiêng
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Có hai người hôn nhau
Khớp khớp khớp khớp
Con ngựa ô
Ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Tiếng gió có bao chàng trai
Về nơi đồng xanh
Để anh đón nàng
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau mãi mãi
Khớp khớp khớp khớp
Con ngựa ô
Ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Đất nước có bao bài ca
Tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng ơ hơ
Ơ hơ ơ hơ ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau suốt đời
Khớp khớp khớp khớp
Con ngựa ô
Ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ
Đất nước có bao bài ca
Tình yêu ngựa ô
Để anh đón nàng ơ hơ
Ơ hơ ơ hơ ơ hờ
Cho ai yêu thương nhau
Bên nhau suốt đời