Quà Sinh Nhật 2

Quà Sinh Nhật 2

Lời bài hát Quà Sinh Nhật 2

Đóng góp bởi

Ngày xưa vui chơi có nhau
Kỷ niệm thơ ngây như đã khắc sâu
Từng câu nói ánh mắt
Bao ngày tháng
Lớn lên theo cùng nhau
Cùng cho nhau nỗi vui
Hay giấc mơ hồng
Tuổi thơ ngây lớn lên
Theo những sinh nhật
Em và anh mỗi đứa
Ta tặng nhau những đóa hoa hồng
Dừng chân nơi đây chốn xưa
Kỷ niệm thơ ngây
Sao nghe vấn vương
Bạn thân hỡi
Nhớ mãi bao ngày tháng
Chúng ta vui cùng nhau
Giờ đây mỗi đứa
Đi một nơi phương trời
Tìm đâu những dấu yêu
Ngày xưa xa rồi
Sinh nhật anh hôm nay
Riêng mình anh nơi đây chốn xưa
Này đôi vai phong sương
Xin tặng em
Để nhớ mãi
Những ước mơ ngày xanh
Dù năm tháng cuốn mất
Bao lần sinh nhật
Lòng ta vẫn mãi nhớ nhau bạn ơi
Này con tim yêu thương
Xin tặng cho bạn
Làm hành trang mang theo
Dẫu đời khó nghèo
Tình bạn hữu thắm thiết
Không hề phai
Dẫu bao ngày tháng dài
Ngày xưa vui chơi có nhau
Kỷ niệm thơ ngây như đã khắc sâu
Từng câu nói ánh mắt
Bao ngày tháng
Lớn lên theo cùng nhau
Giờ đây mỗi đứa
Đi một nơi phương trời
Tìm đâu những dấu yêu
Ngày xưa xa rồi
Sinh nhật anh hôm nay
Riêng mình anh nơi đây chốn xưa
Này đôi vai phong sương
Xin tặng em
Để nhớ mãi
Những ước mơ ngày xanh
Dù năm tháng cuốn mất
Bao lần sinh nhật
Lòng ta vẫn mãi nhớ nhau bạn ơi
Này con tim yêu thương
Xin tặng cho bạn
Làm hành trang mang theo
Dẫu đời khó nghèo
Tình bạn hữu thắm thiết
Không hề phai
Dẫu bao ngày tháng dài
Dừng chân nơi đây chốn xưa
Kỷ niệm thơ ngây
Sao nghe vấn vương
Bạn thân hỡi
Nhớ mãi bao ngày tháng
Chúng ta vui cùng nhau
Giờ đây mỗi đứa
Đi một nơi phương trời
Tìm đâu những dấu yêu
Ngày xưa xa rồi
Sinh nhật anh hôm nay
Riêng mình anh nơi đây chốn xưa
Này đôi vai phong sương
Xin tặng em
Để nhớ mãi
Những ước mơ ngày xanh
Dù năm tháng cuốn mất
Bao lần sinh nhật
Lòng ta vẫn mãi nhớ nhau bạn ơi
Này con tim yêu thương
Xin tặng cho bạn
Làm hành trang mang theo
Dẫu đời khó nghèo
Tình bạn hữu thắm thiết
Không hề phai
Dẫu bao ngày tháng dài
Này đôi vai phong sương
Xin tặng em
Để nhớ mãi
Những ước mơ ngày xanh
Dù năm tháng cuốn mất
Bao lần sinh nhật
Lòng ta vẫn mãi nhớ nhau bạn ơi
Này con tim yêu thương
Xin tặng cho bạn
Làm hành trang mang theo
Dẫu đời khó nghèo
Tình bạn hữu thắm thiết
Không hề phai
Dẫu bao ngày tháng dài