Vị Ngọt Đôi Môi

Vị Ngọt Đôi Môi

Lời bài hát Vị Ngọt Đôi Môi

Đóng góp bởi

Trong tình yêu
Làm sao biết
Ai luôn chân thành
Trong tình yêu
Làm sao biết
Ai hay lừa dối
Xin hãy
Cứ yêu
Đừng nên bối rối
Trái tim
Tự tìm ra lối
Bước qua gian dối
Người ơi
Anh nhìn em
Cười tươi trong đáy
Mắt em dịu dàng
Em nhìn anh
Một trời hoa bướm
Lung linh tỏa sáng
Muốn nói
Thế nhưng cần chi phải nói
Hãy nghe lòng ta khe khẽ
Hát câu yêu chỉ một người
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở đê mê ngây ngất
Đắm say
Vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này
Cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trầm luân
Muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu
Một mình anh thôi
Trong tình yêu
Làm sao biết
Ai luôn chân thành
Trong tình yêu
Làm sao biết
Ai hay lừa dối
Xin hãy
Cứ yêu
Đừng nên bối rối
Trái tim
Tự tìm ra lối
Bước qua gian dối
Người ơi
Anh nhìn em
Cười tươi trong đáy
Mắt em dịu dàng
Em nhìn anh
Một trời hoa bướm
Lung linh tỏa sáng
Muốn nói
Thế nhưng cần chi phải nói
Hãy nghe lòng ta khe khẽ
Hát câu yêu chỉ một người
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở đê mê ngây ngất
Đắm say
Vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này
Cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trầm luân
Muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu
Một mình anh thôi
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở đê mê ngây ngất
Đắm say
Vị ngọt đôi môi
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này
Cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trầm luân
Muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu
Một mình anh thôi