Phong Ba Tình Đời

Phong Ba Tình Đời

Lời bài hát Phong Ba Tình Đời

Đóng góp bởi

Nhìn từng làn gió
Theo nhau cuốn trôi
Tìm về cuối trời
Lòng nghe mênh mang
Bao muộn phiền
Phiêu lãng chốn xa vời
Tìm đâu cho thấy
Dáng ai qua
Thướt tha một chiều xưa
Muốn quay về
Tìm lại em
Dẫu xa một tiếng đàn
Một lần gặp gỡ
Ta trao dấu yêu
Tình nào có ngờ
Giờ em nơi đâu
Khi dòng đời
Gian dối lắm đổi thay
Chờ nhau em nhé
Bước phong ba
Sẽ quay về tìm nhau
Chốn xưa trở về
Giờ còn nghe
Nỗi sầu em giờ đâu
Tìm khắp chốn
Gió mưa thét gào
Nghe nỗi đau ngập tràn
Ðời phong ba
Mình anh xót xa
Bao nhớ thương về em
Ngàn tiếng vó
Câu vọng về
Giờ gặp lại
Nơi chốn yêu xưa
Về bên anh
Người yêu dấu hỡi
Muôn đời ta sẽ
Gần bên nhau
Nhìn từng làn gió
Theo nhau cuốn trôi
Tìm về cuối trời
Lòng nghe mênh mang
Bao muộn phiền
Phiêu lãng chốn xa vời
Chờ nhau em nhé
Bước phong ba
Sẽ quay về tìm nhau
Chốn xưa trở về
Giờ còn nghe
Nỗi sầu em giờ đâu
Tìm khắp chốn
Gió mưa thét gào
Nghe nỗi đau ngập tràn
Ðời phong ba
Mình anh xót xa
Bao nhớ thương về em
Ngàn tiếng vó
Câu vọng về
Giờ gặp lại
Nơi chốn yêu xưa
Về bên anh
Người yêu dấu hỡi
Muôn đời ta sẽ
Gần bên nhau
Ðời bể dâu
Tình mình sẽ muôn đời
Em ơi nơi đâu
Thấu chăng lòng anh
Này người yêu hỡi
Tìm khắp chốn
Gió mưa thét gào
Nghe nỗi đau ngập tràn
Ðời phong ba
Mình anh xót xa
Bao nhớ thương về em
Ngàn tiếng vó
Câu vọng về
Giờ gặp lại
Nơi chốn yêu xưa
Về bên anh
Người yêu dấu hỡi
Muôn đời ta sẽ
Gần bên nhau
Mãi luôn gần nhau