Qua Cơn Mê (Xuân Phát Tài 10)

Qua Cơn Mê (Xuân Phát Tài 10)

Lời bài hát Qua Cơn Mê (Xuân Phát Tài 10)

Đóng góp bởi

Một mai qua cơn mê
Xa cuộc đời bềnh bồng
Anh lại về bên em
Ngày gió mưa không còn
Nên đường dài thật dài
Ta mặc tình rong chơi
Cùng nhau ta sẽ đi
Sẽ thăm bao nơi xưa
Vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng người
Sẽ đi thăm từng đường
Sẽ vô thăm từng nhà
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Trường quanh vắng ta mai ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đây qua cơn mê
Sông cạn lại thành dòng
Xuôi về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây
Còn tôi như cánh chim
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mộng xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người
Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Trường quanh vắng ta mai ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đây qua cơn mê
Sông cạn lại thành dòng
Xuôi về ngọt quê hương
Ngày đó tay em dài
Vun cuộc tình thật đầy
Mơ toàn chuyện trên mây
Còn tôi như cánh chim
Sẽ bay đi muôn phương
Mang về mộng xanh tươi
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người
Khi lá hoa thật nhiều
Trái yêu thương đầy cành
Hái đem cho mọi người