Nỗi Đau Em Giấu Một Mình

Nỗi Đau Em Giấu Một Mình

Lời bài hát Nỗi Đau Em Giấu Một Mình

Đóng góp bởi

Ở bên em cũng chẳng được vui
Vậy anh hãy đến nơi anh chọn
Ở bên em cũng chẳng được lâu
Vậy em sẽ ra đi
Để anh bình yên
Người ta nói
Nếu yêu ai đậm sâu
Thì có lẽ ta sẽ hy sinh
Tất cả bản thân mình
Vì tình yêu em dành cho anh
Lớn hơn rất nhiều
Nên em sẽ đành lòng
Để anh bước đi
Màu mưa hay nước mắt
Nơi em đang tuôn trào
Giờ ngày không anh
Em biết phải làm sao
Sẽ thế nào khi bao nỗi đau
Chỉ mình em đau
Nhưng em cố giấu
Lời anh nói
Sẽ mãi mãi không xa em mà
Và lời anh hứa
Sẽ mãi yêu em mà
Nhưng khi em buồn
Anh đang ở đâu
Hay chỉ mình em
Đưa tay lau nước mắt
Ở bên em cũng chẳng được vui
Vậy anh hãy đến nơi anh chọn
Ở bên em cũng chẳng được lâu
Vậy em sẽ ra đi
Để anh bình yên
Người ta nói
Nếu yêu ai đậm sâu
Thì có lẽ ta sẽ hy sinh
Tất cả bản thân mình
Vì tình yêu em dành cho anh
Lớn hơn rất nhiều
Nên em sẽ đành lòng
Để anh ra đi
Màu mưa hay nước mắt
Nơi em đang tuôn trào
Giờ ngày không anh
Em biết phải làm sao
Sẽ thế nào khi bao nỗi đau
Chỉ mình em đau
Nhưng em cố giấu
Lời anh nói
Sẽ mãi mãi không xa em mà
Và lời anh hứa
Sẽ mãi yêu em mà
Nhưng khi em buồn
Anh đang ở đâu
Hay chỉ mình em
Đưa tay lau nước mắt
Màu mưa hay nước mắt
Nơi em đang tuôn trào
Giờ ngày không anh
Em biết phải làm sao
Sẽ thế nào khi bao nỗi đau
Chỉ mình em đau
Nhưng em phải quên
Lời anh nói
Sẽ mãi mãi không xa em mà
Và lời anh hứa
Sẽ mãi yêu em mà
Mãi yêu em
Nhưng khi em buồn
Anh đang ở đâu
Hay chỉ mình em
Đưa tay lau nước mắt
Nhưng khi em buồn
Anh đang ở đâu
Hay chỉ mình em đưa tay
Lau nước mắt