Em Nguyện Là Mây

Em Nguyện Là Mây

Lời bài hát Em Nguyện Là Mây

Đóng góp bởi

Chuyện tình yêu ai biết đâu
Sau này sẽ mất nhau khi nào
Chỉ cần biết khi có nhau
Chớ làm nhau đau
Tìm được nhau quá khó khăn
Nhưng buông bỏ thì dễ dàng.
Không vì nhau không hiểu nhau
Cũng chẳng bền lâu
Giận hờn rồi cũng sẽ qua
Khi mà biết thứ tha cho nhau
Muộn phiền cũng sẽ biến tan
Khi cùng sẻ san
Dù đôi khi phải cách xa
Nhưng trong tim mình thật thà
Chỉ cần ta nghĩ về nhau
Vững tin vào nhau
Nếu anh là ngọn núi cao
Em xin nguyện là những đám mây
Để một đời được ở bên
Che chở cho anh
Em có thể chịu được bão giông
Nhưng không chịu được sự nhớ mong
Chỉ cần mỗi ngày
Nhìn thấy anh yên vui mà thôi
Nếu một ngày chẳng cần đến em
Em sẽ tự lùi về phía sau
Anh không phải bận lòng
Nghĩ suy em sẽ ra sao
Em chấp nhận mọi chuyện chúng ta
Em chấp nhận làm người đứng xa
Chỉ cần người được hạnh phúc
Em đã thấy yên lòng
Giận hờn rồi cũng sẽ qua
Khi mà biết thứ tha cho nhau
Muộn phiền cũng sẽ biến tan
Khi cùng sẻ san
Dù đôi khi phải cách xa
Nhưng trong tim mình thật thà
Chỉ cần ta nghĩ về nhau
Vững tin vào nhau
Nếu anh là ngọn núi cao
Em xin nguyện là những đám mây
Để một đời được ở bên
Che chở cho anh
Em có thể chịu được bão giông
Nhưng không chịu được sự nhớ mong
Chỉ cần mỗi ngày
Nhìn thấy anh yên vui mà thôi
Nếu một ngày chẳng cần đến em
Em sẽ tự lùi về phía sau
Anh không phải bận lòng
Nghĩ suy em sẽ ra sao
Em chấp nhận mọi chuyện chúng ta
Em chấp nhận làm người đứng xa
Chỉ cần người được hạnh phúc
Em đã thấy yên lòng
Nếu anh là ngọn núi cao
Em xin nguyện là những đám mây
Để một đời được ở bên
Che chở cho anh
Em có thể chịu được bão giông
Nhưng không chịu được sự nhớ mong
Chỉ cần mỗi ngày
Nhìn thấy anh yên vui mà thôi
Nếu một ngày chẳng cần đến em
Em sẽ tự lùi về phía sau
Anh không phải bận lòng
Nghĩ suy em sẽ ra sao
Em chấp nhận mọi chuyện chúng ta
Em chấp nhận làm người đứng xa
Chỉ cần người được hạnh phúc
Em đã thấy yên lòng
Chỉ cần người được hạnh phúc
Em đã thấy yên lòng