Đi Rồi Mới Thương

Đi Rồi Mới Thương

Lời bài hát Đi Rồi Mới Thương

Đóng góp bởi

Chúng ta vẫn là
Là người thương của nhau
Nhưng không đậm sâu
Không ân cần như trước
Bước chân đi rồi
Mà lòng em vẫn thương
Bao lâu rồi anh
Đã không ở bên em?
Em muốn nhìn thấy
Anh yêu cho dù đang rất say
Em muốn nhìn thấy
Anh yêu thương người sau ấy
Em không mạnh mẽ
Khi em muốn làm như thế đâu
Nhưng khi mà đau
Em tin rằng em sẽ quên
Chỉ cần em muốn ra đi
Thì không ai có thể giữ em lại
Vậy mà em cứ ngây thơ
Khi muốn ở bên anh hoài
Không muốn đi
Nước mắt rơi nhiều hơn là
Khi em thấy đau lòng
Hết yêu thương
Nhưng em chưa hết hy vọng
Ngày ngày em thấy
Yêu thương trong anh
Nhưng em không thấy thật lòng
Đừng để em cứ cho đi như thế
Hay đi rồi anh mới thương?
Giữ nhau thêm bao lâu
Dường như không quan trọng
Nếu như yêu thương
Đã không thật lòng!
Em muốn nhìn thấy
Anh yêu cho dù đang rất say
Em muốn nhìn thấy
Anh yêu thương người sau ấy
Em không mạnh mẽ
Khi em muốn làm như thế đâu
Nhưng xa rời nhau
Mấy ai không đau lòng
Chỉ cần em muốn ra đi
Thì không ai có thể giữ em lại
Vậy mà em cứ ngây thơ
Khi muốn ở bên anh hoài
Không muốn đi
Nước mắt rơi nhiều hơn là
Khi em thấy đau lòng
Hết yêu thương
Nhưng em chưa hết hy vọng
Ngày ngày em thấy
Yêu thương trong anh
Nhưng em không thấy thật lòng
Đừng để em cứ cho đi như thế
Hay đi rồi anh mới thương?
Giữ nhau thêm bao lâu
Dường như không quan trọng
Nếu như yêu thương
Đã không thật lòng!
Chỉ cần em muốn ra đi
Thì không ai có thể giữ em lại
Vậy mà em cứ ngây thơ
Khi muốn ở bên anh hoài
Không muốn đi
Nước mắt rơi nhiều hơn là
Khi em thấy đau lòng
Hết yêu thương
Nhưng em chưa hết hy vọng
Ngày ngày em thấy
Yêu thương trong anh
Nhưng em không thấy thật lòng
Đừng để em cứ cho đi như thế
Hay đi rồi anh mới thương?
Giữ nhau thêm bao lâu
Dường như không quan trọng
Nếu như yêu thương
Đã không thật lòng!
Giữ nhau thêm bao lâu
Dường như không quan trọng
Nếu như yêu thương
Đã không ... thật lòng!