Nghĩa Mẹ Tình Cha

Nghĩa Mẹ Tình Cha

Lời bài hát Nghĩa Mẹ Tình Cha

Đóng góp bởi

Ngày còn trong nôi
Đến khi lớn khôn nên người
Một lời "Cảm ơn"
Con chưa nói.. thành câu ....
Mẹ chín tháng cưu mang
Đau đớn khi con ra đời
Thân cò lặn lội bờ ao
Chỗ ướt mẹ nằm
Dành chỗ ráo...
Cho con
Một đời gian nan
Cha gánh vác lo gia đình
Tình cha thiết tha
Mãi chở che đời con
Dạy con chữ "nghĩa nhân"
Lẽ sống ở trên đời
Âm thầm trọn tình yêu thương
Như ánh mặt trời
Cha soi lối....
Con đi
Ôi....
Nghĩa mẹ tình cha
Như núi cao
Biển lớn sông dài
Dẫu có ai
Đếm hết sao trời
Thì cũng không
Đếm nổi nghĩa tình
Sâu nặng của mẹ cha
Một đời vì con
Cha bôn ba
Dãi dầu mưa nắng
Mẹ nặng gánh lưng còng
Nuôi con lớn khôn
Ôi....
Nghĩa mẹ tình cha
Công dưỡng nuôi
Ân đức sinh thành
Chữ "Hiếu" sao
Đền đáp cho tròn
Nào mấy ai
Lấy thước đo được
Tấm lòng của mẹ cha
Một đời nuôi con
Công ơn như
Biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ
Đành sao
Tính tháng tính ngày?
Một đời gian nan
Cha gánh vác lo gia đình
Tình cha thiết tha
Mãi chở che đời con
Dạy con chữ "nghĩa nhân"
Lẽ sống ở trên đời
Âm thầm trọn tình yêu thương
Như ánh mặt trời
Cha soi lối....
Con đi
Ôi....
Nghĩa mẹ tình cha
Như núi cao
Biển lớn sông dài
Dẫu có ai
Đếm hết sao trời
Thì cũng không
Đếm nổi nghĩa tình
Sâu nặng của mẹ cha
Một đời vì con
Cha bôn ba
Dãi dầu mưa nắng
Mẹ nặng gánh lưng còng
Nuôi con lớn khôn
Ôi....
Nghĩa mẹ tình cha
Công dưỡng nuôi
Ân đức sinh thành
Chữ "Hiếu" sao
Đền đáp cho tròn
Nào mấy ai
Lấy thước đo được
Tấm lòng của mẹ cha
Một đời nuôi con
Công ơn như
Biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ
Đành sao
Tính tháng tính ngày?
Phận làm con
Chữ "Hiếu" xin đừng quên
Người ơi hãy nhớ
Còn cha
Còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ
Như đàn... đứt... dây....
Không cha không mẹ
Như đàn...
Đứt... dây....