Vu Lan Tình Mẹ

Vu Lan Tình Mẹ

Lời bài hát Vu Lan Tình Mẹ

Đóng góp bởi

Con quỳ dưới ánh đạo vàng
Vu Lan tình mẹ đậm đà thương yêu
Ly hương mấy nẻo sơn khê
Nhớ da diết nhớ lối về quê xưa
Mẹ ơi con trẻ tha phương
Say tình viễn xứ phong sương tuổi đời
Đôi vai danh vọng rã rời
Bàn chân chai sạn thói đời nhục vinh
Từ trong tiềm thức thiêng liêng
Tim con réo gọi ân tình tổ tiên
Chắp tay lễ mục Kiền Liên
Tấm thân hiếu tử
Đẹp miền đông phương
Vu lan tháng bảy ngát hương
Mênh mông tình mẹ
Tròn như trăng rằm
Đời con cách trở xa xăm
Nhưng tình thì lại rất gần mẹ ơi
Con quỳ dưới ánh đạo vàng
Vu Lan tình mẹ đậm đà thương yêu
Ly hương mấy nẻo sơn khê
Nhớ da diết nhớ lối về quê xưa
Mẹ ơi con trẻ tha phương
Say tình viễn xứ phong sương tuổi đời
Đôi vai danh vọng rã rời
Bàn chân chai sạn thói đời nhục vinh
Từ trong tiềm thức thiêng liêng
Tim con réo gọi ân tình tổ tiên
Chắp tay lễ mục Kiền Liên
Tấm thân hiếu tử
Đẹp miền đông phương
Vu lan tháng bảy ngát hương
Mênh mông tình mẹ
Tròn như trăng rằm
Đời con cách trở xa xăm
Nhưng tình thì lại rất gần mẹ ơi
Câu kinh báo hiếu cao vời
Nghĩa ơn Phật dạy là lời tâm kinh
Vu lan tháng bảy ân tình
Trái tim của mẹ dáng hình quê hương
Vu lan tháng bảy ân tình
Trái tim của mẹ
Dáng hình quê hương