Đam Mê

Đam Mê

Lời bài hát Đam Mê

Đóng góp bởi

Anh như muôn ánh sao
Giăng trên trời.
Lung linh
Lung linh soi hồn tôi
Muôn lối
Cho tôi say
Bao giấc mơ thiên đàng
Say sưa ta bên nhau
Đi vào cõi mơ.
Nghe chăng
Tiếng ai đang thì thầm
Câu yêu thương
Cho hồn tôi đắm đuối.
Và nghe chăng
Tiếng trái tim mình
Cùng điệu nhạc ngất ngây.....
Đam mê!
Chàng là hơi ấm
Cho tình tôi đam mê.
Chàng là câu hát
Ru tình tôi đam mê.
Chàng là muôn lối
Cho hồn tôi lang thang suốt đời.....
Đam mê!
Anh như muôn ánh sao
Giăng trên trời.
Lung linh
Lung linh soi hồn tôi
Muôn lối
Cho tôi say
Bao giấc mơ thiên đàng
Say sưa ta bên nhau
Đi vào cõi mơ.
Nghe chăng
Tiếng ai đang thì thầm
Câu yêu thương
Cho hồn ta đắm đuối.
Và nghe chăng
Tiếng trái tim mình
Cùng điệu nhạc ngất ngây.....
Đam mê!
Chàng là hơi ấm
Cho tình tôi đam mê.
Chàng là câu hát
Ru tình tôi đam mê.
Chàng là muôn lối
Cho hồn tôi lang thang suốt đời.....
Đam mê!
Chàng là hơi ấm
Cho tình tôi đam mê.
Chàng là câu hát
Ru tình tôi đam mê.
Chàng là muôn lối
Cho hồn tôi lang thang suốt đời.....
Đam mê!