Lời bài hát Ngày Đó

Đóng góp bởi

Ngày đó em nói em sẽ trọn đời
Cùng với anh
Bước đi hết đoạn đường
Mà chúng ta đã mơ ước thật nhiều
Những gì đẹp nhất của tình yêu
Cuộc sống đã khiến em phải
Vội vàng
Tạm gác quá khứ với kỷ niệm đẹp
Để bước theo với ai đó gọi là
Điều tuyệt vời nhất đối với em
Yêu nhau nhiều mà sao em lại nỡ
Nỡ lạnh lùng quên đi bao câu hứa
Hứa mãi mãi chỉ bên anh mà thôi
Ngày xưa em hứa
Chỉ bên anh mà thôi
Người bước đi với ai đó thật rồi
Tìm kiếm mơ ước anh đã
Chưa kịp cho
Mà trái tim héo khô vẫn
Cứ dại khờ
Chờ một ngày em sẽ quay về đây
Điều đó rất khó
Để trở thành hiện thực
Mà tại sao tim anh lại ngốc thế
Đừng bắt anh phải nhung nhớ
Một người
Đừng bắt anh phải quên những
Điều không thể
Ngày đó ta đã chung bước
Trên đường về
Tình thật đẹp
Giống như một bài thơ
Tình đó nay đã thay thế một người
Mình anh bước
Nỗi cô đơn mình anh
Cuộc sống đã khiến em phải
Vội vàng
Tạm gác quá khứ với kỷ niệm đẹp
Để bước theo với ai đó gọi là
Tuyệt vời nhất đối với em
Yêu nhau nhiều mà sao em lại nỡ
Nỡ lạnh lùng quên đi bao câu hứa
Hứa mãi mãi chỉ bên anh mà thôi
Ngày xưa em hứa
Chỉ bên anh mà thôi
Người bước đi với ai đó thật rồi
Tìm kiếm mơ ước anh đã
Chưa kịp cho
Mà trái tim héo khô vẫn
Cứ dại khờ
Chờ một ngày em sẽ quay về đây
Điều đó rất khó
Để trở thành hiện thực
Mà tại sao tim anh lại ngốc thế
Đừng bắt anh phải nhung nhớ
Một người
Đừng bắt anh phải quên những
Điều không thể
Ngày đó ta đã chung bước
Trên đường về
Tình thật đẹp
Giống như một bài thơ
Tình đó nay đã thay thế một người
Mình anh bước
Nỗi cô đơn mình anh
Tình đó nay đã thay thế một người
Còn lại đây nỗi cô đơn
Cô đơn mình anh