Mình Yêu Nhau

Mình Yêu Nhau

Lời bài hát Mình Yêu Nhau

Đóng góp bởi

Mình đừng xa rời nhau em nhé
Hứa với anh đi em
Anh sẽ chẳng làm em đau
Sống bên anh trọn đời
Mình bên nhau thật hạnh phúc
Nhé em ơi
Có biết bao kỷ niệm buồn vui
Mà ta đã đi chung
Trên con đường tình lứa đôi
Thì em ơi chẳng lẽ
Em phải để một mình
Anh khóc trong đêm lẻ loi
Người yêu hỡi
Anh nhớ thương em nhiều lắm
Tháng năm đôi ta sống luôn vì nhau
Có những nỗi đau
Cũng vơi bớt nghẹn ngào
Mình luôn dành cho nhau
Yêu thương biết nhường nào
Người yêu hỡi
Có biết anh yêu em nhiều lắm
Trong giấc mơ
Anh mơ chúng ta cùng nhau
Đến tận mãi sau chẳng thể phai màu
Và duyên tình ta sẽ
Không phai tắt mau
Hỡi em mình yêu nhau
Mình đừng xa rời nhau em nhé
Hứa với anh đi em
Anh sẽ chẳng làm em đau
Sống bên anh trọn đời
Mình bên nhau thật hạnh phúc
Nhé em ơi
Có biết bao kỷ niệm buồn vui
Mà ta đã đi chung
Trên con đường tình lứa đôi
Thì em ơi chẳng lẽ
Em phải để một mình
Anh khóc trong đêm lẻ loi
Người yêu hỡi
Anh nhớ thương em nhiều lắm
Tháng năm đôi ta sống luôn vì nhau
Có những nỗi đau
Cũng vơi bớt nghẹn ngào
Mình luôn dành cho nhau
Yêu thương biết nhường nào
Người yêu hỡi
Có biết anh yêu em nhiều lắm
Trong giấc mơ
Anh mơ chúng ta cùng nhau
Đến tận mãi sau chẳng thể phai màu
Và duyên tình ta sẽ
Không phai tắt mau
Hỡi em mình yêu nhau
Người yêu hỡi
Anh nhớ thương em nhiều lắm
Tháng năm đôi ta sống luôn vì nhau
Có những nỗi đau
Cũng vơi bớt nghẹn ngào
Mình luôn dành cho nhau
Yêu thương biết nhường nào
Người yêu hỡi
Có biết anh yêu em nhiều lắm
Trong giấc mơ
Anh mơ chúng ta cùng nhau
Đến tận mãi sau chẳng thể phai màu
Và duyên tình ta sẽ
Không phai tắt mau
Hỡi em mình yêu nhau