Nếu Biết Trước

Nếu Biết Trước

Lời bài hát Nếu Biết Trước

Đóng góp bởi

Nếu biết trước có hôm nay
Thì tình yêu đâu có cách xa,
Ai ngờ khi yêu đắng cay
Nẽo đời không như ước mơ,
Lòng người thay đổi ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì ngày hôm qua chớ dối gian,
Trong lòng anh luôn thứ tha
Nhưng đời không tha thứ em,
Trách ai giờ đây,đã lỡ rồi ...
Nếu như nói không yêu người
Sẽ thao thức bao đêm dài ...
Nếu như nói yêu thật lòng
Thì trái tim anh buồn không?
Nếu như biết yêu đau buồn
Chắc anh sẽ không yêu đâu vì
Tình em trao cho anh chỉ là
Trong những cuộc tình ...
Nếu anh đã yêu em rồi trái
Tim chỉ yêu một người ..
Nếu em đã yêu thật lòng
Thì chớ yêu trên đầu môi
Nếu như tiếng yêu chưa thành,
Chớ nên dối gian thêm đau để
Tình yêu kia tan mau trôi vào
Trong những dĩ vãng
Thóang qua trong đời ...
Ngày hôm qua yêu em cuộc
Tình anh với chiếc bóng lặng
Từng đêm yêu trong niềm đau
Rồi nay em cô đơn thì còn đâu
Nữa chiếc bóng mới đau xót
Nhưng tình nay còn đâu ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì tình yêu đâu có cách xa,
Ai ngờ khi yêu đắng cay
Nẽo đời không như ước mơ,
Lòng người thay đổi ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì ngày hôm qua chớ dối gian,
Trong lòng anh luôn thứ tha
Nhưng đời không tha thứ em,
Trách ai giờ đây,đã lỡ rồi ...
Nếu anh đã yêu em rồi trái
Tim chỉ yêu một người ..
Nếu em đã yêu thật lòng
Thì chớ yêu trên đầu môi
Nếu như tiếng yêu chưa thành,
Chớ nên dối gian thêm đau để
Tình yêu kia tan mau trôi vào
Trong những dĩ vãng
Thóang qua trong đời ...
Ngày hôm qua yêu em cuộc
Tình anh với chiếc bóng lặng
Từng đêm yêu trong niềm đau
Rồi nay em cô đơn thì còn đâu
Nữa chiếc bóng mới đau xót
Nhưng tình nay còn đâu ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì tình yêu đâu có cách xa,
Ai ngờ khi yêu đắng cay
Nẽo đời không như ước mơ,
Lòng người thay đổi ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì ngày hôm qua chớ dối gian,
Trong lòng anh luôn thứ tha
Nhưng đời không tha thứ em,
Trách ai giờ đây,đã lỡ rồi ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì tình yêu đâu có cách xa,
Ai ngờ khi yêu đắng cay
Nẽo đời không như ước mơ,
Lòng người thay đổi ...
Nếu biết trước có hôm nay
Thì ngày hôm qua chớ dối gian,
Trong lòng anh luôn thứ tha
Nhưng đời không tha thứ em,
Trách ai giờ đây,đã lỡ rồi ...