Em Còn Yêu Tôi Không

Em Còn Yêu Tôi Không

Lời bài hát Em Còn Yêu Tôi Không

Đóng góp bởi

Xin em nói làm chi
Bao lời nhớ thương đầu môi
Làm tôi ngây dại
Đừng cho tôi thêm bao nhiêu
Ước mơ với ánh mắt
Đã làm tôi ngày đêm
Chỉ biết em thôi
Tôi say đâu biết chăng
Em còn vui em còn trao
Bao yêu dấu cho ai
Cùng bờ môi trao tôi
Một câu yêu thương
Nào đâu chỉ riêng mình tôi
Em không còn yêu
Thì quay mặt đi và cứ bước
Theo người theo người
Để tôi quên đi
Bao buồn đau ngày tháng
Xóa đi dấu yêu hôm nào
Em vui không
Khi nhìn thấy tôi say
Quay cuồng quay cuồng
Say cho tìm quên
Quên tình em quên lời yêu
Xưa mà em đã trao về tôi
Tình yêu đó đắng cay đã nhiều
Xin em nói làm chi
Bao lời nhớ thương đầu môi
Làm tôi ngây dại
Đừng cho tôi thêm bao nhiêu
Ước mơ với ánh mắt
Đã làm tôi ngày đêm
Chỉ biết em thôi
Tôi say đâu biết chăng
Em còn vui em còn trao
Bao yêu dấu cho ai
Cùng bờ môi trao tôi
Một câu yêu thương
Nào đâu chỉ riêng mình tôi
Em không còn yêu
Thì quay mặt đi và cứ bước
Theo người theo người
Ngàn câu yêu thương
Nay còn chi khi em lừa dối
Tình yêu đó
Tan như mây khói
Em không còn yêu
Thì quay mặt đi và cứ bước
Theo người theo người
Để tôi quên đi
Bao buồn đau ngày tháng
Xóa đi dấu yêu hôm nào
Em vui không
Khi nhìn thấy tôi say
Quay cuồng quay cuồng
Say cho tìm quên
Quên tình em quên lời yêu
Xưa mà em đã trao về tôi
Em không còn yêu
Thì quay mặt đi và cứ bước
Theo người theo người
Ngàn câu yêu thương
Nay còn chi khi em lừa dối
Tình yêu đó
Tan như mây khói