Yêu Rất Thật

Yêu Rất Thật

Lời bài hát Yêu Rất Thật

Đóng góp bởi

Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi yêu em rất nhiều
Vẫn yêu dù cho
Người lạnh lùng bên tôi
Nỡ bóp nát
Trái tim mồ côi
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi đâu mong ước nhiều
Chỉ xin tình yêu
Đừng đọa đày thêm thôi
Sẽ bớt đắng chát
Trong hồn tôi
Yêu rất thật tâm
Chuyện tình đó
Đậm sâu trong tâm hồn
Vẫn mãi mong nhớ
Hoài không nguôi
Từng lời nói
Người trao tôi hôm nào
Còn mặn nồng
Sao khó phôi phai
Người tình hỡi
Làm sao tôi quên người
Bóng dáng yêu dấu
Còn trong tôi
Người còn đó
Mà như xa mù khơi
Đã hết đã mất
Nhưng làm sao
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi yêu em rất nhiều
Vẫn yêu dù cho
Người lạnh lùng bên tôi
Nỡ bóp nát
Trái tim mồ côi
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi đâu mong ước nhiều
Chỉ xin tình yêu
Đừng đọa đày thêm thôi
Sẽ bớt đắng chát
Trong hồn tôi
Yêu rất thật tâm
Chuyện tình đó
Đậm sâu trong tâm hồn
Vẫn mãi mong nhớ
Hoài không nguôi
Từng lời nói
Người trao tôi hôm nào
Còn mặn nồng
Sao khó phôi phai
Người tình hỡi
Làm sao tôi quên người
Bóng dáng yêu dấu
Còn trong tôi
Người còn đó
Mà như xa mù khơi
Đã hết đã mất
Nhưng làm sao
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi yêu em rất nhiều
Vẫn yêu dù cho
Người lạnh lùng bên tôi
Nỡ bóp nát
Trái tim mồ côi
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi đâu mong ước nhiều
Chỉ xin tình yêu
Đừng đọa đày thêm thôi
Sẽ bớt đắng chát
Trong hồn tôi
Yêu rất thật tâm
Vẫn
Xin mãi yêu
Mong
Tim ai không hững hờ
Yêu
Người như thế
Yêu đơn phương
Sao nhiều cay đắng
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi yêu em rất nhiều
Vẫn yêu dù cho
Người lạnh lùng bên tôi
Nỡ bóp nát
Trái tim mồ côi
Có ai yêu em
Bằng chính tôi yêu em
Yêu em
Tôi đâu mong ước nhiều
Chỉ xin tình yêu
Đừng đọa đày thêm thôi
Sẽ bớt đắng chát
Trong hồn tôi
Yêu rất thật tâm
Yêu em
Tôi đâu mong ước nhiều
Sẽ bớt đắng chát
Trong hồn tôi
Yêu rất thật tâm