Mùa Xuân Của Mẹ

Mùa Xuân Của Mẹ

Lời bài hát Mùa Xuân Của Mẹ

Đóng góp bởi

Mẹ ơi
Hoa Cúc hoa Mai nở rồi
Đời con
Giờ đây đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng
Ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vài bạc mầu
Nhìn xuân về
òng buồn mênh mang!
Ngày đi
Con hứa xuân sau sẽ về
Mà nay
đã bao xuân rồi trôi qua
Giờ đây tóc mẹ già
Chắc bạc nhiều
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai
Đêm nay núi rừng
Gió nhẹ sang xuân
Thoáng mùi Mai nở đâu đây
Ru hồn lạc loài chơi vơi!
Khi xưa
Những ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe mẹ kể chuyện đời xưa
Mẹ ơi
Con hứa con sẽ trở về
Dù cho
Dù cho xuân đã đi qua
Dù cho
Én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì thì con cũng về!
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi
Khi xưa
Nhớ ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe mẹ kể chuyện đời xưa
Mẹ ơi
Con hứa con sẽ trở về
Dù cho
Dù cho xuân đã đi qua
Dù cho
Én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì thì con cũng về!
Chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi