Thư Cho Vợ Hiền

Thư Cho Vợ Hiền

Lời bài hát Thư Cho Vợ Hiền

Đóng góp bởi

Tôi ở đơn vị xa
Ðã lâu không về nhà
Khu chiến từng quen tên
Thu nằm nơi trận tuyến
Xuân trấn ngoài ven biên.
Thư muốn gởi về em.
Chắc em không nhận được
Vì quê nghèo xa quá
Đâu có người mang thư
Anh biết mình lo âu
Ngày đó anh còn nhớ
Buổi đăng trình
Em bồng con đứng nhìn.
Ngoài kia trống giục
Quân reo bao lớp
Trai anh hùng đã tìm ra
Chiến trường.
Còn nhớ con mình ngày đó
Tháng chưa tròn
Em đặt tên chúng mình.
Giờ con biết đọc hay chưa
Hay nhắc tên ba hoài
Để em nhớ thương thêm.
Hoa nở trên cành mai
Biết xuân nay lại về
Bên chiến hào đồn xa
Mua quà xuân chẳng có
Anh đã vội biên thư
Thư biết em chẳng được
Vẫn ghi cho đẹp tình.
Mùa xuân này không đến
Cho chúng mình bên nhau
Thư viết :''Hẹn xuân sau ''.
Ngày đó anh còn nhớ
Buổi đăng trình
Em bồng con đứng nhìn.
Ngoài kia trống giục
Quân reo bao lớp
Trai anh hùng đã tìm ra
Chiến trường.
Còn nhớ con mình ngày đó
Tháng chưa tròn
Anh đặt tên chúng mình.
Giờ con biết đọc hay chưa
Hay nhắc tên ba hoài
Để em nhớ thương thêm.
Hoa nở trên cành mai
Biết xuân nay lại về
Bên chiến hào đồn xa
Mua quà xuân chẳng có
Anh đã vội biên thư
Thư biết em chẳng được
Vẫn ghi cho đẹp tình.
Mùa xuân này không đến
Cho chúng mình bên nhau
Thư viết :''Hẹn xuân sau ''.
Mùa xuân này không đến
Cho chúng mình bên nhau
Thư viết :''Hẹn xuân sau ''.