Chuyện Hoa Sim

Chuyện Hoa Sim

Lời bài hát Chuyện Hoa Sim

Đóng góp bởi

Rừng hoang
Đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình
Thương nhất
Chuyện hoa sim
Có người
Con gái xuân vời vợi
Tóc còn
Ngăn ngắn chưa đầy búi
Ngày xưa
Nàng vẫn yêu màu tím
Chiều chiều
Lên những đồi hoa sim
Đứng nhìn
Sim tím hoang biền biệt
Nhớ chồng
Chinh chiến miền xa xăm
Ôi....
Lấy chồng chiến binh
Lấy chồng
Thời chiến chinh
Mấy người đi trở.. lại
Sợ khi mình đi mãi
Sợ khi mình không về
Thì thương
Người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng...
Không chết
Người trai khói lửa
Mà chết người
Em nhỏ hậu phương
Mà chết người
Em gái... tôi.. thương...
Đời... tôi...
Là chiến binh rừng núi...
Thường ngày... qua những
Đồi hoa sim
Thấy cành
Sim chín thương vô bờ
Tiếc người
Em gái không còn nữa
Tại sao
Nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn
Tan tác phải không em
Để chiều
Sim tím hoang biền biệt
Để mình
Tôi khóc chuyện hoa... sim....
Ôi....
Lấy chồng chiến binh
Lấy chồng
Thời chiến chinh
Mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi
Sợ khi mình không về
Thì thương
Người vợ bé bỏng chiều quê
Nhưng...
Không chết
Người trai khói lửa
Mà chết người
Em nhỏ hậu phương
Mà chết người
Em gái... tôi.... thương
Đời... tôi....
Là chiến binh rừng núi
Thường ngày....qua những
Đồi hoa sim
Thấy cành
Sim chín thương vô bờ
Tiếc người
Em gái... không còn nữa
Tại sao
Nàng vẫn yêu màu tím
Màu buồn
Tan tác phải không em
Để chiều
Sim tím hoang biền biệt
Để mình
Tôi khóc chuyện hoa... sim....
Để chiều
Sim tím hoang biền biệt
Để mình.....
Tôi khóc .....
Chuyện...hoa... sim....