Mặt Trời Và Hoa

Mặt Trời Và Hoa

Lời bài hát Mặt Trời Và Hoa

Đóng góp bởi

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Cuộc sống như vòng xoay
Cho đi yêu thương
Cũng như là cho chính ta
Vậy hãy sống
Như ngàn hoa thả hương trong gió đầy
Thật khẽ
Dang vòng tay chở che từng mảnh đời
Bỏ lại biên giới
Thênh thang tấm lòng
Sẻ chia khắp muôn nơi
Niềm tin trao tới
Sẽ chấp cánh cho mọi ước mơ
Chầm chậm ta sống
Cho ta trải lòng lắng nghe
Những số phận không may mắn
Đang tuyệt vọng
Bình minh sẽ thức dậy
Hòa vào lòng cỏ cây
Vươn sức sống đầy
Đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu
Là khi
Khi ta cùng được sống
Dưới bầu trời thương yêu
Bỏ lại biên giới
Thênh thang tấm lòng
Sẻ chia khắp muôn nơi
Niềm tin trao tới
Sẽ chấp cánh cho mọi ước mơ
Chầm chậm ta sống
Cho ta trải lòng lắng nghe
Những số phận không may mắn
Đang tuyệt vọng
Bình minh sẽ thức dậy
Hòa vào lòng cỏ cây
Vươn sức sống đầy
Đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu
Là khi
Khi ta cùng được sống
Bình minh sẽ thức dậy
Bình minh sẽ
Hòa vào lòng cỏ cây
Vươn sức sống đầy
Đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu
Là khi
Khi ta cùng được sống
Dưới bầu trời thương yêu
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương