Chờ Thêm Một Đời

Chờ Thêm Một Đời

Lời bài hát Chờ Thêm Một Đời

Đóng góp bởi

Ta đã gặp
Ta đã hẹn
Mai sau lỡ
Như quên lối về.
Vẫn chốn này
Gặp nhau dù chỉ phút
Giây thôi
Ngày say đắm
Đêm ngủ mê.
Tạm biệt nhau lời sau cuối
Nơi này
Trời cho duyên mình khi ấy vẫn
Đong đầy
Thế nhưng bây giờ
Quá nhiều đổi thay
Lời hứa theo làn gió bay.
Vẫn mong manh tình chóng vánh
Quá nhanh
Về đi anh
Về nơi ta đã có nhau
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy
Chờ thêm một.. đời....
Ta đã gặp
Ta đã hẹn
Mai sau lỡ
Như quên lối về.
Vẫn chốn này
Gặp nhau dù chỉ phút
Giây thôi
Ngày say đắm
Đêm ngủ mê.
Tạm biệt nhau lời sau cuối
Nơi này
Trời cho duyên mình khi ấy vẫn
Đong đầy
Thế nhưng bây giờ
Quá nhiều đổi thay
Lời hứa theo làn gió bay.
Vẫn mong manh tình chóng vánh
Quá nhanh
Về đi anh
Về nơi ta đã có nhau
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy
Chờ thêm một.. đời....
Có khi ngồi nghĩ về
Phút giây gần nhau
Chúng ta còn quá trẻ
Để biết yêu là sao
Dẫu biết bao lỗi lầm
Hạnh phúc không là bao
Em sẽ chẳng tiếc nuối...
Tạm biệt nhau lời sau cuối
Nơi này
Trời cho duyên mình khi ấy vẫn
Đong đầy
Thế nhưng bây giờ
Quá nhiều đổi thay
Lời hứa theo làn gió bay.
Vẫn mong manh tình chóng vánh
Quá nhanh
Về đi anh
Về nơi ta đã có nhau
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy
Chờ thêm một.. đời....
Để lỡ mai sau còn yêu
Xin anh hãy
Chờ thêm một.. đời....