Phải Chi Em Biết

Phải Chi Em Biết

Lời bài hát Phải Chi Em Biết

Đóng góp bởi

Phải chi hôm ấy
Mưa đừng rơi
Qua chốn này
Phải chi hôm ấy
Em đừng đợi mưa
Đứng đây
Thì trong chiều nay
Em đã không
Nhớ thương ai
Qua mỗi đêm dài
Em đã không xót xa
U hoài
Phải chi hôm ấy
Hiên nhà này
Không vắng người
Phải chi hôm ấy
Em đừng nghe
Anh nói cười
Nhìn mưa chiều rơi
Em đã tin
Có nhân duyên
Hai đứa tâm đầu
Em đã tin
Do trời xui khiến
Tình yêu đầu tiên
Đã mang đến
Cho em thật vô tình
Ngập tràn ước mơ
Em đã hiến dâng
Anh trọn tim mình
Tình như rượu say
Em ngất ngây
Mỗi đêm cùng với anh
Khiến em kiêu ngạo
Rằng với anh
Em là duy nhất
Mà em nào hay
Thế gian biết bao nhiêu
Điều không ngờ
Từ ngày có em
Anh đã có ai kia
Tự bao giờ
Ngày không còn yêu
Anh nói đôi ta
Không hợp với nhau
Mỗi đêm trời mưa
Em thét lên
Cho vơi nỗi đau
Phải chi em biết
Duyên tình đẹp
Luôn trái ngang
Phải chi em biết
Yêu rồi người ta
Phũ phàng
Thì thôi ngày xưa
Em đã không
Tránh cơn mưa
Em sẽ không khờ
Và dễ tin
Những câu bông đùa
Phải chi em biết
Yêu một người
Không dễ dàng
Phải chi em biết
Nghi ngờ người ta
Dối gian
Thì bây giờ đây
Em đã không
Vướng ưu phiền
Trong trái tim này
Em vẫn chưa
Bận lòng lưu luyến
Tình yêu đầu tiên
Đã mang đến
Cho em thật vô tình
Ngập tràn ước mơ
Em đã hiến dâng
Anh trọn tim mình
Tình như rượu say
Em ngất ngây
Mỗi đêm cùng với anh
Khiến em kiêu ngạo
Rằng với anh
Em là duy nhất
Mà em nào hay
Thế gian biết bao nhiêu
Điều không ngờ
Từ ngày có em
Anh đã có ai kia
Tự bao giờ
Ngày không còn yêu
Anh nói đôi ta
Không hợp với nhau
Mỗi đêm trời mưa
Em thét lên
Cho vợi nỗi đau
Mà em nào hay
Thế gian biết bao nhiêu
Điều không ngờ
Từ ngày có em
Anh đã có ai kia
Tự bao giờ
Ngày không còn yêu
Anh nói đôi ta
Không hợp với nhau
Mỗi đêm trời mưa
Em thét lên
Cho vợi nỗi đau