Mãi Yêu Khi Người Gian Dối

Mãi Yêu Khi Người Gian Dối

Lời bài hát Mãi Yêu Khi Người Gian Dối

Đóng góp bởi

Bao yêu thương
Ta đã trao nhau chẳng còn gì
Khi anh yêu đã lỡ bỏ lại
Tình ta theo bước ai
Chẳng lẽ anh
Cũng đã quên đi bao lời thề
Đôi ta đã nguyện cầu
Cùng bên nhau như lúc xưa
Thôi thì anh đi đi
Tôi chẳng cần anh bên tôi
Gian dối làm chi
Khi anh đã muốn chia tay người ơi
Bao nhiêu ân tình tôi đã trao anh
Sẽ dần phai theo năm tháng
Lặng thầm tôi với ai
Đau nhói khi thấy anh ra đi
Nhưng cũng không thể làm được gì
Khi biết trong trái tim
Người giờ đã hết yêu
Đêm xuống cho mỗi ai cô đơn
Trông ngóng ai đó đến từng giờ
Khi nỗi thương nhớ
Luôn lặng thầm vào đáy tim
Người yêu hỡi biết chăng em
Vẫn mong anh vẫn yêu anh
Bao yêu thương
Ta đã trao nhau chẳng còn gì
Khi anh yêu đã lỡ bỏ lại
Tình ta theo bước ai
Chẳng lẽ anh
Cũng đã quên đi bao lời thề
Đôi ta đã nguyện cầu
Cùng bên nhau như lúc xưa
Thôi thì anh đi đi
Tôi chẳng cần anh bên tôi
Gian dối làm chi
Khi anh đã muốn chia tay người ơi
Bao nhiêu ân tình tôi đã trao anh
Sẽ dần phai theo năm tháng
Lặng thầm tôi với ai
Đau nhói khi thấy anh ra đi
Nhưng cũng không thể làm được gì
Khi biết trong trái tim
Người giờ đã hết yêu
Đêm xuống cho mỗi ai cô đơn
Trông ngóng ai đó đến từng giờ
Khi nỗi thương nhớ
Luôn lặng thầm vào đáy tim
Người yêu hỡi biết chăng em
Vẫn mong anh vẫn yêu anh
Đau nhói khi thấy anh ra đi
Nhưng cũng không thể làm được gì
Khi biết trong trái tim
Người giờ đã hết yêu
Đêm xuống cho mỗi ai cô đơn
Trông ngóng ai đó đến từng giờ
Khi nỗi thương nhớ
Luôn lặng thầm vào đáy tim
Đau nhói khi thấy anh ra đi
Nhưng cũng không thể làm được gì
Khi biết trong trái tim
Người giờ đã hết yêu
Đêm xuống cho mỗi ai cô đơn
Trông ngóng ai đó đến từng giờ
Khi nỗi thương nhớ
Luôn lặng thầm vào đáy tim
Người yêu hỡi biết chăng em
Vẫn mong anh vẫn yêu anh