Dáng Em (Remix)

Dáng Em (Remix)

Lời bài hát Dáng Em (Remix)

Đóng góp bởi

Ngoài kia bao nhiêu
Câu ca tình nhân thở than
Khắp thế gian nghe như
Con sông trôi nghẹn ngào
Và anh buông rơi
Bao nhiêu lệ trên bước chân
Để biết em ra đi
Không khi nào trở lại
Nói đi em bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân
Đi suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về nơi xứ xa
Tình ca năm xưa
Ta như đùa vui thế thôi
Có biết đâu hôm nay
Tôi nghe trong nghẹn ngào
Tình yêu hôm nao
Như đang cày thân xác tôi
Với những nhớ nhung không
Khi nào mang em về lại
Nói đi em bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân
Đi suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về nơi xứ xa
Dáng em hôm nào
Đứng giữa linh hồn
Khi tôi chợt mơ thấy
Dáng em trong vòng tay
Cùng tôi mãi luyến lưu
Đời sống này
Dáng em mơ hồ
Thức giấc tôi tìm
Trong muôn trùng tiếc nuối
Dẫu nhân gian cuồng quay
Còn tôi đứng mãi
Nơi này ngóng chờ
Ngoài kia bao nhiêu
Câu ca tình nhân thở than
Khắp thế gian nghe như
Con sông trôi nghẹn ngào
Và anh buông rơi
Bao nhiêu lệ trên bước chân
Để biết em ra đi
Không khi nào trở lại
Nói đi em bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân
Đi suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về nơi xứ xa
Tình ca năm xưa
Ta như đùa vui thế thôi
Có biết đâu hôm nay
Tôi nghe trong nghẹn ngào
Tình yêu hôm nao
Như đang cày thân xác tôi
Với những nhớ nhung không
Khi nào mang em về lại
Nói đi em bao sương gió
Trong đời oan trái
Mà sao em mang thân
Đi suốt canh dài
Nói đi em bao nhiêu
Ân tình chúng ta
Đã mãi mãi từ nay
Theo em đi về nơi xứ xa
Dáng em hôm nào
Đứng giữa linh hồn
Khi tôi chợt mơ thấy
Dáng em trong vòng tay
Cùng tôi mãi luyến lưu
Đời sống này
Dáng em mơ hồ
Thức giấc tôi tìm
Trong muôn trùng tiếc nuối
Dẫu nhân gian cuồng quay
Còn tôi đứng mãi
Nơi này ngóng chờ
Dáng em hôm nào
Đứng giữa linh hồn
Khi tôi chợt mơ thấy
Dáng em trong vòng tay
Cùng tôi mãi luyến lưu
Đời sống này
Dáng em mơ hồ
Thức giấc tôi tìm
Trong muôn trùng tiếc nuối
Dẫu nhân gian cuồng quay
Còn tôi đứng mãi
Nơi này ngóng chờ