Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Lời bài hát Nụ Hồng Mong Manh (Remix)

Đóng góp bởi

Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong sao hoa
Không phai sắc hương
Nhưng sao hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi
Trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhòa
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
âm thầm mình em
Nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù giờ chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã uá
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ
Anh đem trao cho em nụ hồng
Nụ hồng mong manh
Như sương mai trong gió
Em nâng niu đem hoa về giữ
Trong hồn mong sao hoa
Không phai sắc hương
Nhưng sao hoa kia mau phai tàn
Rụng tả tơi
Trên đôi tay em băng giá
Em nghe như trong tim rạn vỡ
Nỗi đau làm nhạt nhòa
Một trời sương khói
Anh như chim bay quên đường về
âm thầm mình em
Nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù giờ chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã uá
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ
Anh như chim bay quên đường về
âm thầm mình em
Nơi đây với những bâng khuâng
Cánh chim ơi
Còn mịt mù tận trời nao
Vui chi nơi xa xôi ấy
Anh quên em như quên cánh hoa
Nhưng sao nay anh quay trở về
Ta còn gì đâu
Hoa xưa đã héo trong tim
Mối duyên xưa
Dù giờ chỉ là mộng thôi
Em nay như trăng đã uá
Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ