Lạc Khách (Castaway)

Lạc Khách (Castaway)

Lời bài hát Lạc Khách (Castaway)

Đóng góp bởi

I am a castaway Stuck with what's ok Run away but have nowhere to stay Castaway, I am castaway Faraway.. Castaway, let's celebrate! Lần lượt người cứ đến Cùng lượt người cứ suy Từng lượt người cứ xa Lần lượt người cứ lạ Lần lượt người khiến tôi tin vào những lời yêu Khiến tôi vừa mới đậm sâu họ đã phai màu. Có nhất thiết sau khi phải lòng Lại lặng im vậy không Có nhất thiết khi tôi hiểu được Người đi mang theo thất vọng Dẫu đã biết yêu bao lần rồi đều dừng tại một câu: Là vì tôi? Vì là tôi chẳng đủ tốt Để khiến ai đó thật lòng thương Vì là tôi chẳng đủ tổn thương Để đánh đổi yêu đương À vì là tôi đấy thôi chẳng 1 ai có lỗi Vì làm tim tôi vỡ đôi. Vì là tôi như người mất hướng Cứ né tránh bản thân Vì là tôi yêu mà cứ giấu Dập tắt những ngại ngần À vì là tôi đấy thôi Nào hay người vẫn đợi Để giờ trong trái tim của tôi từ lâu ngủ quên Quên cách yêu.. I'm~I'm a castaway I'm~I'm a castaway I'm~I'm a castaway Castaway, castaway I'm a castaway Dẫu đã hiểu được chân thành vẫn chưa đủ Trưởng thành để nhận ra người bên mình Ngỡ đã bao lần chung tình cứ để mất mình Dẫu đã bao lần khép lòng, bao lần thất vọng mà vẫn Mong đợi hơn thế, Lo sợ như thế, Ước muốn những thứ không cần đến thế. Vì là tôi chẳng đủ tốt Để khiến ai đó thật lòng thương Vì là tôi chẳng đủ tổn thương Để đánh đổi yêu đương À vì là tôi đấy thôi chẳng một ai có lỗi Vì làm tim tôi vỡ đôi In the end of party time Realize I survived Follow the light in the night Try hard not to cry Just because i have survived Someone left behind Realize I survived I'm a castaway