Đừng Hỏi Em (Cover)

Đừng Hỏi Em (Cover)

Lời bài hát Đừng Hỏi Em (Cover)

Đóng góp bởi

Đừng hỏi em vì sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách em vì sao
Giấc mơ tàn mau
Đừng hỏi em vì sao
Ngày đôi ta bắt đầu
Một chiếc hôn nồng sâu
Đã đưa ta về đâu
Mình đã yêu nhau thật lâu
Mình hứa với nhau những điều
Em vẫn không thể quên
Lá thư nằm trên gối
Dòng viết yêu thương từ anh
Là nỗi xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa
Để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em vì sao
Tình yêu ta úa màu
Đừng trách em vì sao
Giấc mơ tàn mau
Đừng hỏi em vì sao
Ngày đôi ta bắt đầu
Một chiếc hôn nồng sâu
Đã đưa ta về đâu
Mình đã yêu nhau thật lâu
Mình hứa với nhau những điều
Em vẫn không thể quên
Lá thư nằm trên gối
Dòng viết yêu thương từ anh
Là nỗi xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa
Để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em giờ sao
Giờ em như thế nào
Đừng cố va vào nhau
Nỗi đau ngày nào
Đừng trách em vì sao
Lặng im trong nỗi sầu
Mình có vui gì đâu
Nếu ta không còn nhau
Ngày tháng trôi qua thật mau
Giờ chúng ta cũng xa nhau
Em vẫn không thể tin
Lúc em đọc thư ấy
Dòng viết yêu thương từ anh
Là nỗi xót xa trong em
Anh nỡ đi thật xa
Để em lại ngủ yên
Đừng hỏi em vì sao
Đừng trách em vì sao
Mình có vui gì đâu
Nếu ta không còn nhau
Đừng hỏi em vì sao
Hãy hỏi anh làm sao
Nếu có quay về
Đến lúc nào
Anh lại xa?