Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em (Lofi Version)

Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em (Lofi Version)

Lời bài hát Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em (Lofi Version)

Đóng góp bởi

Đi cùng em, chợt em nói với anh say goodbye Đứng từ xa bạn trai của em, em đang vẫy lại Cũng chẳng biết khi nào đã bất chấp ra sao Để trái tim anh dù cô đơn vẫn sóng trào Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tính cách em nhiều Để được em yêu, anh thiếu quá nhiều Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả Nhiều lần em cạnh người em yêu Mà anh vẫn giả như chưa từng xem Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm Không một ai mà lại mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào Được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao Sợ em biết em sẽ xa cách anh, để giữ em với ai yên lành Anh lại tìm mọi cách giấu em Em biết ai mỗi đêm Vẫn luôn giấu em đứng nơi đầu hẻm Thấy trước nhà anh ta với em Anh ước anh ta là anh Dẫu biết anh chẳng là ai nữa Là bạn trăm năm Là người yêu cũ chẳng phải Chẳng biết cách nuông chiều, chẳng làm sao để hiểu tính cách em nhiều Để được em yêu anh thiếu quá nhiều Nếu mai có xa rời, thật tâm anh chỉ mong em lắng nghe lời Là anh tình yêu trao em chưa một lần thay đổi Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả Nhiều lần em cạnh người em yêu Mà anh vẫn giả như chưa từng xem Dù phía sau bao lần cơn đau anh giấu nhẹm Không một ai mà lại mong muốn yêu thương mình trao chẳng ai đón chào Được em thương lại dù một chút thôi cũng lớn lao Sợ em biết em sẽ xa cách anh, để giữ em với ai yên lành Anh lại tìm mọi cách giấu em Chẳng bao giờ dại khờ yêu ai mà có thể thấy được mình đã sai Sợ em biết em sẽ xa cách anh, để giữ em với ai yên lành Anh lại tìm mọi cách giấu em