Lá Sầu Riêng

Lá Sầu Riêng

Lời bài hát Lá Sầu Riêng

Đóng góp bởi

Lá ... sầu riêng ... bóng mát quanh miền Lòng mẹ rộng ôm ... biển trời Đông Miệt vườn trưa vắng nghe cung bầu Khoan nhặt một trời luyến thương đau Tội bầy con bỗng ôm sầu riêng Khôn lớn lên nước non hai miền Con ong nhởn nhơ hút hoa trong vườn Trưa nghe võng đưa kẽo kẹt ngoài hiên À à ơi... À à ơi... Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng Con nuôi cha mẹ sao tính tháng tính ngày? À à ơi... À à ơi... Thiu thiu giấc trưa bước ai xa dần Nghe đâu úa phai chín rụng ngoài sân Lá ... sầu riêng ... bóng mát quanh miền Lời mẹ ru êm... thắm ... từng .... đêm ....