Con Đường Mang Tên Em

Con Đường Mang Tên Em

Lời bài hát Con Đường Mang Tên Em

Đóng góp bởi

Trở lại chuyện hai chúng mình
Khi em với anh vừa biết đam mê
Tình yêu tràn trề
Đường mòn đêm vắng
Bước chân em nhớ tên
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai
Hành trang đường dài
Vì đời nên
Ra mắt giai nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm
Nhớ đêm
Lửa ngun ngút
Lúc gọi yêu về tim
Con đường tình sử nằm đây
Đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh
Đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng
Bước ưu tư đi tìm
Rồi thời gian qua lối này
Khi tay trắng tay
Buồn vác lên vai
Hành trang đường dài
Vì đời nên
Ra mắt giai nhân cho đời
Nghe buốt giá lúc nửa đêm
Nhớ đêm
Lửa ngun ngút
Lúc gọi yêu về tim
Con đường tình sử nằm đây
Đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa
Đường chẳng riêng hai chúng mình
Nên khi vắng em
Đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng
Bước ưu tư đi tìm
Đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng
Bước ưu tư đi tìm
Đường đã thay tên
Còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng
Bước ưu tư đi tìm