Gửi Cho Anh

Gửi Cho Anh

Lời bài hát Gửi Cho Anh

Đóng góp bởi

Nhớ bao ngày mình còn chung
Trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh
Thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào
Có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau
Những kỉ niệm vẫn còn mãi
Sâu trong lòng em
Đến bây giờ vẫn còn nhớ
Lời anh hay vẫn nói
Nếu lỡ mai này
Mình cách xa hai phương trời
Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi
Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
Lặng nhìn hàng cây đong đưa
Góc sân trường hiu vắng
Là nơi đôi ta đã gặp nhau.
Gửi cho anh những nỗi nhớ
Trên đường đi hôm nào
Gửi cho anh những ngày tháng
Đã từng bình yên
Gửi cho anh những hạnh phúc
Những niềm tin anh đã quên
Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm
Rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng
Ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm
Vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên
Những kỉ niệm vẫn còn mãi
Sâu trong lòng em
Đến bây giờ vẫn còn nhớ
Lời anh hay vẫn nói
Nếu lỡ mai này
Mình cách xa hai phương trời
Thì anh vẫn luôn nghĩ về em.
Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi
Có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa
Lặng nhìn hàng cây đong đưa
Góc sân trường hiu vắng
Là nơi đôi ta đã gặp nhau.
Gửi cho anh những nỗi nhớ
Trên đường đi hôm nào
Gửi cho anh những ngày tháng
Đã từng bình yên
Gửi cho anh những hạnh phúc
Những niềm tin anh đã quên
Khi đôi ta xa chẳng được bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm
Rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng
Ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm
Vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên
Gửi cho anh nỗi nhớ hôm nào.
Gửi cho anh yêu thương bình yên
Gửi cho anh niềm tin đã vội quên
Khi đôi ta xa chẳng bao lâu
Còn đâu cánh hoa phượng thắm
Rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng
Ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm
Vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên