Khóc (Live Version)

Khóc (Live Version)

Lời bài hát Khóc (Live Version)

Đóng góp bởi

Rap: Hari Won Đông Nhi : Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em. Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em. Rap: Hari Won Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm Tìm lại những giấc mơ xưa anh của ngày xưa ấm êm Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín Che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn bờ mi Lòng đau xót nghe trái tim khóc trong lặng câm Hari Won Đông Nhi: Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em. Rap: Hari Won Lệ cay khóe vì một người đã ra đi không trở về Nhưng nước mắt đó cũng chỉ làm vết thương thêm đau Vì sao em lại khóc, vì sao em lại nhớ Dẫu biết anh chẳng còn như lúc xưa Lệ cay khóe vì một người đã đi mang theo giấc mơ Nơi đó chôn giấu ký ức cùng tháng năm êm đềm Vì anh đã đi mãi, vì em còn yêu anh Dẫu biết anh chẳng còn nhớ đến em.