Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Xem MV bài hát

Lời bài hát Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Đóng góp bởi

Là vì em hạnh phúc
Khi có anh
Bên cạnh em
Một nụ hôn thật khẽ
Lên đôi mắt
Em mỗi khi buồn
Những điều em thầm dấu
Trong trái tim
Đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao
Thì vẫn
Chỉ yêu người thôi
Dẫu chỉ là giấc mơ
Em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên
Chờ anh đến
Đến khi nào
Trên thế gian
Mặt trời ngừng sáng
Lối em đi về
Ánh mắt này
Đôi tay này
Mãi thuộc về nhau
Là vì em hạnh phúc
Khi có anh
Bên cạnh em
Một nụ hôn thật khẽ
Lên đôi mắt
Em mỗi khi buồn
Những điều em thầm dấu
Trong trái tim
Đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao
Thì vẫn
Chỉ yêu người thôi
Dẫu chỉ là giấc mơ
Em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên
Chờ anh đến
Đến khi nào
Trên thế gian
Mặt trời ngừng sáng
Lối em đi về
Ánh mắt này
Đôi tay này
Mãi thuộc về nhau
Dẫu chỉ là giấc mơ
Em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên
Chờ anh đến
Đến khi nào
Trên thế gian
Mặt trời ngừng sáng
Lối em đi về
Ánh mắt này
Đôi tay này
Mãi thuộc về nhau
Dẫu chỉ là giấc mơ
Em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên
Chờ anh đến
Đến khi nào
Trên thế gian
Mặt trời ngừng sáng
Lối em đi về
Ánh mắt này
Đôi tay này
Mãi thuộc về nhau
Dẫu chỉ là giấc mơ
Em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên
Chờ anh đến
Đến khi nào
Trên thế gian
Mặt trời ngừng sáng
Lối em đi về
Ánh mắt này
Đôi tay này
Mãi thuộc về nhau