Em Về Miệt Thứ

Em Về Miệt Thứ

Lời bài hát Em Về Miệt Thứ

Đóng góp bởi

Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ
Lệ sa buồn buồn
Sương khuya
ướt đẫm dàn bầu
Em về miệt thứ
Bỏ sầu cho ai
Từ ngày xa đất Tiền Giang
Em theo anh về xứ cảnh đờn
Muỗi kêu mà như sáo thổi
Đĩa lềnh tựa bánh canh
Em yêu anh nên đành xa xứ
Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau
Gió lao xao thổi vào mái lá
Như ru tình cô gái Tiền Giang
Yêu quê hương thương miền cổ cựu
Vấn vương tình đất tổ quê cha
Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ
Lệ sa buồn buồn
À ài ơi
Bông bần rụng trắng bờ sông
Lấy chồng xa xứ
Khó mong ngày về
Xa xưa con ở vựa kề
Bên ba mà bên má
Vỗ về ca dao
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu mà vượng hú
Biết nhà má đâu
Sương khuya ướt đẫm giàn bầu
Em về miệt thứ
Bỏ sầu cho ai
Từ ngày xa đất Tiền Giang
Em theo anh về xứ cảnh đờn
Muỗi kêu mà như sáo thổi
Đĩa lềnh tựa bánh canh
Em yêu anh nên đành xa xứ
Xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau
Gió lao xao thổi vào mái lá
Như ru tình cô gái Tiền Giang
Yêu quê hương thương miền cổ cựu
Vấn vương tình đất tổ quê cha
Đêm đêm ra đứng hàng ba
Trông về quê mẹ
Lệ sa buồn buồn
À ài ơi
Bông bần rụng trắng bờ sông
Lấy chồng xa xứ
Khó mong ngày về
Xa xưa con ở vựa kề
Bên ba mà bên má
Vỗ về ca dao
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu mà vượng hú
Biết nhà má đâu
Sương khuya ướt đẫm giàn bầu
Em về miệt thứ
Bỏ sầu cho ai