Chị Đi Tìm Em

Chị Đi Tìm Em

Lời bài hát Chị Đi Tìm Em

Đóng góp bởi

Chiều ra đứng trông em về chưa
Dòng sông nước lên
Nhưng bây giờ em ở đâu
Xa xa cánh cò về tổ ấm
Đêm xuống bên đồi
Nhưng em đâu rồi
Một đêm tối tăm đi tìm em
Mù bên mé sông
Có cành đồng lên đồi cao
Mưa rơi tiêu điều làm cơn lũ
Giông tố thét gào em đâu rồi
Em ơi có nghe không tiếng chị
Em ơi có nghe không hỡi em
Đêm nay mưa bão
Qua hơn lúc nào
Sông ơi sao cuốn
Trôi đi đời tôi
Dò tin hỏi thăm ai gặp em
Rằng cơn lũ qua
Cuốn đi rồi trôi đi thật xa
Em ơi bỏ lại chị mình sao
Ba má mất đi chị tính sao
Em ơi có nghe không tiếng chị
Em ơi có nghe không hỡi em
Đêm nay mưa bão
Qua hơn lúc nào
Sông ơi sao cuốn trôi
Đi đời tôi
Rồi ba bốn hôm tìm được em
Lòng quặng thắt đau
Thấy em nằm bên bờ sông
Ơi em có còn là em không
Cơn lũ cuốn em đi thật rồi
Ơi em có còn là em không
Cơn lũ cướp em đi thật rồi