Ru Lại Câu Hò

Ru Lại Câu Hò

Lời bài hát Ru Lại Câu Hò

Đóng góp bởi

Hò...ơ...ơ...
Buồn thương chiếc áo
Phong... sương.....
Đò ai không bến.....
Ơ....Hò...ơ...
Đò ai không bến
Vấn vương.. câu.... hò......
Buồn thương chiếc áo
Năm nào
Rách đôi bờ vai
Chị Hai cứ đứng
Trông hoài
Bóng con đò xưa
Biết người xưa kia
Giờ sang sông
Biết người ra đi
Mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài
Tóc chị
Giờ như đã phai
Dòng sông bến nước
Con đò
Đã phai còn.. đâu....
Lều tranh vách lá
Dây trầu
Quấn quanh hàng cau
Trăng vàng trăm năm
Tình ngàn năm
Ai ngờ một hôm
Chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò
Vô tình.... lờ theo nước trôi
Ngoài kia gió lớn
Biết chiều nay
Nước trôi về.... đâu.....
Đò ai không bến
Câu hò buồn...
Biết trôi về... đâu...
Nhung nhớ cũng đành
Ru lại câu hò thủy chung
Nhung nhớ cũng đành
Như một... con đò lẻ loi
Nhung nhớ cũng đành
Như một... con đò lẻ loi
Một hôm bão tố
Mưa dầm ướt con đò xưa
Lòng nghe buốt giá
Con đò
Bỗng quay về đây
Thấy người xưa kia
Gặp không may
Thương lòng chị Hai
Trào nước mắt
Giận lắm cũng đành
Ru lại ...
Câu hò thủy.. chung...
Ngoài kia gió lớn
Biết chiều nay
Nước trôi về.... đâu.....
Đò ai không bến
Câu hò buồn...
Biết trôi về... đâu...
Nhung nhớ cũng đành
Ru lại câu hò thủy chung
Nhung nhớ cũng đành
Như một... con đò lẻ loi
Nhung nhớ cũng đành
Như một... con đò lẻ loi
Một hôm bão tố
Mưa dầm ướt con đò xưa
Lòng nghe buốt giá
Con đò
Bỗng quay về đây
Thấy người xưa kia
Gặp không may
Thương lòng chị Hai
Trào nước mắt
Giận lắm cũng đành
Ru lại ...
Câu hò thủy.. chung...
Thấy người xưa kia
Gặp không may
Thương lòng chị Hai
Trào nước mắt
Giận lắm cũng đành
Ru lại ...
Câu hò...
Thủy..... chung...