Em Phải Làm Sao

Em Phải Làm Sao

Lời bài hát Em Phải Làm Sao

Đóng góp bởi

Một lời cuối nói với anh
Là từ đây chia đôi đường đôi ngã
Một lời cuối nói với anh
Rằng ngày mai
Không ai yêu anh hơn em
Có những lúc em buồn
Em thường ngước lên trời
Mong ngày mai không còn
Nỗi đau trong cuộc đời
Nhưng em biết sẽ không
Không hề có bao giờ
Bởi vì anh bây giờ
Đã không thuộc về em
Những năm tháng bên nhau
Không thể níu chân anh
Những hơi ấm khi xưa
Vẫn không mang anh về
Em đã nói rất nhiều
Và em đã khóc rất nhiều
Nhưng mà anh vô hồn
Vẫn lạnh lùng ra đi
Một lời cuối nói với anh
Là từ đây chia đôi đường đôi ngã
Một lời cuối nói với anh
Rằng ngày mai
Không ai yêu anh hơn em
Rồi ngày tháng cứ trôi qua
Một lần nữa anh quay về bên em
Rồi lại nói tiếng thứ tha
Phải làm sao
Bây giờ em phải làm sao
Có những lúc em buồn
Em thường ngước lên trời
Mong ngày mai không còn
Nỗi đau trong cuộc đời
Nhưng em biết sẽ không
Không hề có bao giờ
Bởi vì anh bây giờ
Đã không thuộc về em
Những năm tháng bên nhau
Không thể níu chân anh
Những hơi ấm khi xưa
Vẫn không mang anh về
Em đã nói rất nhiều
Và em đã khóc rất nhiều
Nhưng mà anh vô hồn
Vẫn lạnh lùng ra đi
Một lời cuối nói với anh
Là từ đây chia đôi đường đôi ngã
Một lời cuối nói với anh
Rằng ngày mai
Không ai yêu anh hơn em
Rồi ngày tháng cứ trôi qua
Một lần nữa anh quay về bên em
Rồi lại nói tiếng thứ tha
Phải làm sao
Bây giờ em phải làm sao
Một lời cuối nói với anh
Là từ đây chia đôi đường đôi ngã
Một lời cuối nói với anh
Rằng ngày mai
Không ai yêu anh hơn em
Rồi ngày tháng cứ trôi qua
Một lần nữa anh quay về bên em
Rồi lại nói tiếng thứ tha
Phải làm sao
Bây giờ em phải làm sao