Đường Cong

Đường Cong

Lời bài hát Đường Cong

Đóng góp bởi

Này em từ đâu về đây
Vừa hay nhìn em là say
Này em từ xưa về nay
Vừa hay lòng ta thức dậy
Oh oh la la đường cong em đấy ma
Oh oh la la ngọc ngà sexy lady
Kìa em là ai
Mà bao chàng trai là hươu là nai
Kìa em là ai
Mà đôi bờ vai làm ta ngây dại
Oh oh la la đường cong em thế kia
Oh oh la la tràn trề sexy lady
Eh ai đi qua lối đó
Ai trong lòng càng âu lo
Nhìn em lòng thôi không đắn đo
Oh mong em ra cuối phố
Mong em đừng là hư vô
Nhìn em ta như ngây ngô
Eh, ai cho em ghé đến
Ai trong lòng càng vui lên
Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
Oh mong em như thế đó
Mong em đừng buồn vu vơ
Nhìn em ta như ngây ngô
Này em từ đâu về đây
Vừa hay nhìn em là say
Này em từ xưa về nay
Vừa hay lòng ta thức dậy
Oh oh la la đường cong em đấy ma
Oh oh la la ngọc ngà sexy lady
Kìa em là ai
Mà bao chàng trai là hươu là nai
Kìa em là ai
Mà đôi bờ vai làm ta ngây dại
Oh oh la la đường cong em thế kia
Oh oh la la tràn trề sexy lady
Eh ai đi qua lối đó
Ai trong lòng càng âu lo
Nhìn em lòng thôi không đắn đo
Oh mong em ra cuối phố
Mong em đừng là hư vô
Nhìn em ta như ngây ngô
Eh, ai cho em ghé đến
Ai trong lòng càng vui lên
Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
Oh mong em như thế đó
Mong em đừng buồn vu vơ
Nhìn em ta như ngây ngô
Sao hôm nay không thấy
Bóng em về qua đây
Sao hôm nay trên lối ấy
Mong chờ vỡ tan
Eh ai đi qua lối đó
Ai trong lòng càng âu lo
Nhìn em lòng thôi không đắn đo
Oh mong em ra cuối phố
Mong em đừng là hư vô
Nhìn em ta như ngây ngô
Eh, ai cho em ghé đến
Ai trong lòng càng vui lên
Nhìn xem đường xung quanh vắng tênh
Oh mong em như thế đó
Mong em đừng buồn vu vơ
Nhìn em ta như ngây ngô
Mà bao chàng trai là hươu là nai
Kìa em là ai
Mà đôi bờ vai làm ta ngây dại
Oh oh la la đường cong em thế kia
Oh oh la la tràn trề sexy lady